LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno filosofu universitāte (JFU) paredzēta vidusskolas skolēniem, kurus interesē filosofija. JFU apmeklētājiem ir iespēja tikties gan ar LU filosofijas pasniedzējiem, gan studentiem, gan filosofiem, kuri darbojas ārpus universitātes. Viņi pārstāv ļoti dažādas filosofiskās tradīcijas un tēmas. JFU dalībniekiem ir iespēja uzzināt mūsdienu filosofijas aktualitātes, apgūt filosofiskās domas pamatus un diskutēt par mums visiem nozīmīgiem jautājumiem.    

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Vēstures un filozofijas fakultātes ziņu sadaļu, kā arī Facebook profilu - www.facebook.com/VFF.LU

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Artim Svecem (svece@latnet.lv)

2022./2023. gadā pievēršamies politiskajai filosofijai, un nodarbību cikla tēma ir “Tiesības, vara, taisnīgums”. Nodarbībās pievērsīsimies gan klasiskajiem filosofijas jautājumiem par valsts un politikas dabu, gan mūsdienu filosofijas izpratnei par varu un tās izpausmēm informācijas laikmetā, gan aktuālajām diskusijām par politiskās dzīves daudzajām izpausmēm.

Priecāsimies visus filosofijas interesentus satikt mūsu fakultātē!


Arhīvs:

Turpinām Jauno filosofu universitātes pasākumus. 2019./2020. mācību gada tēma ir “Zināšanas, patiesība un kritiskā domāšana”, nodarbībās runāsim par to, kā izzināt patiesību un neļauties maldiem.

Kārtējās Jauno filosofu universitātes nodarbības 25. janvārī:

11.30–12.30 – Edgars Narkēvičs “Kā domāt patiesību? 1. daļa”

12.45–13.45 – Edgars Narkēvičs “Kā domāt patiesību? 2. daļa”

Nodarbības notiks sestdienā, 25. janvārī, plkst. 11.3013.45, Aspazijas bulvārī 5, 510. telpā. Ieeja no Aspazijas bulvāra un Barona ielas stūra, telpa atrodas 5. stāvā.

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Latvijas Universitātes mājaslapu un Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilu. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Aijai Priedītei-Kleinhofai (filosofi@latnet.lv ) vai Artim Svecem (svece@latnet.lv)

Priecāsimies visus filosofijas interesantus satikt mūsu fakultātē!


Notikušās nodarbības

2019. gada 14. decembrī:

10:00-11:00 – Vsevolods Kačans “Kas ir patiesība?”

11:15-12:15 – Vsevolods Kačans “Patiesības izpratne zinātnē”  

2019. gada 23. novembrī:

10:30-11:30 – Artis Svece “Kā uzrakstīt filosofisku tekstu?”

11:45-12:45 – Artis Svece “Argumentēta eseja filosofijā”  

2019. gada 19. oktobrī:

11:00-11:15 – Aijas Priedītes-Kleinhofas uzruna jauno nodarbību ciklu uzsākot

11:15-12:15 – Toms Stepiņš „ Īss ievads kritiskajā domāšanā: labi un slikti argumenti” 1. daļa

12:30-13:30 – Toms Stepiņš „ Īss ievads kritiskajā domāšanā: labi un slikti argumenti” 2. daļa

Šī gada Jauno filosofu universitātes pasākumus noslēdzam ar nodarbībām par fotogrāfijas tēmu. Gaidām visus sestdien un atkal nākamajā mācību gadā!

Jauno filosofu universitātes nodarbības 24. martā:

10:30-11:30 – Kārlis Vērpe  „Vai var nofotografēt to, kas nav redzams?”

11:45-12:45 – Kārlis Vērpe „Vai fotoattēls ir objektīvs?”

Nodarbības notiks sestdienā, 24. martā, 10:30-12:45, Aspazijas bulvārī 5, 510. telpā. Ieeja no Aspazijas bulvāra un Barona ielas stūra, telpa atrodas 5. stāvā.

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Latvijas Universitātes mājas lapu http://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/nodarbibas/filosofija/ un Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilu - www.facebook.com/VFF.LU Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Artim Svecem (svece@latnet.lv)

Priecāsimies visus filosofijas interesantus satikt mūsu fakultātē!

Mazā filosofijas fakultāte ir izaugusi par Jauno filosofu universitāti. 2016./2017. mācību gadā pievēršamies plašam un fundamentālam tēmu lokam: “Patiesība, zināšanas un kritiskā domāšana”. Nodarbībās runāsim gan par to, ko mēs varam un ko nevaram zināt, gan izaicināsim šķietami vispārzināmas patiesības, gan trenēsim savas argumentācijas un kritiskas analīzes prasmes. Jauno filosofu universitātes tematika sabalsojas ar Valsts olimpiādes filosofijā tēmu.

Jauno filosofu universitātes nodarbības notiek arī 2017. gadā. 21. janvārī turpināsim aplūkot jautājumus, kas saistītī ar šā gada tēmu “Zināšanas, patiesība, kritiskā domāšana”:

10.30-11.30 – Artis Svece  „Ko nozīmē – domāt kritiski?”

11.45-12.45 – Anne Sauka „Kas ir loģika?”

13.00-14.00 – Ieva Kolmane „Interpretācija”

Nodarbības notiks sestdienā, 21. janvārī, plkst. 10.30-14.00, Aspazijas bulvārī 5, 510. telpā. Ieeja no Aspazijas bulvāra un Barona ielas stūra, telpa atrodas 5. stāvā.

Informācijai par Jauno filosofu universitāti varat sekot līdzi, apmeklējot Latvijas Universitātes portāla vietni un Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilu. Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Artim Svecem: svece@latnet.lv.

Priecāsimies visus filosofijas interesantus satikt mūsu fakultātē!

Mazā filosofijas fakultāte turpina darbu arī 2016. gadā. Tajā aicināti piedalīties visi, kurus interesē filosofija. Šī gada tēma ir filosofiska refleksija par cilvēku jeb filosofiskā antropoloģija, kas būs arī 2. Valsts olimpiādes filosofijā tēma.

Trešā Mazās filosofijas fakultātes tikšanās 20. februārī 510. telpā:

10:30-11:30 – Žanete Narkēviča „Kas ir dvēsele? Antīkās filosofijas skatījums”
11:45-12:45 – Igors Šuvajevs „Jūtas un prāts”
13:00-14:00 – Igors Gubenko „Vai valoda cilvēku padara par cilvēku?”

Kā mūs atrast

Nodarbības notiek Aspazijas bulvārī 5, 5. stāvā, 510. telpā, ieeja no Aspazijas bulvāra un K. Barona ielas stūra.

Informācijai par Mazo filosofijas fakultāti varat sekot līdzi, apmeklējot šo mājas lapu un Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilu - www.facebook.com/VFF.LU Ja ir kādi jautājumi, sazinieties ar  Arti Sveci svece@latnet.lv


Notikušās nodarbības

Pirmā Mazās filosofijas fakultātes tikšanās 2015. gada 21. novembrī 502. telpā:
11:15-12:15 – Artis Svece „Personas identitāte – vai un kas es esmu?”
12:30-13:30 – Elvīra Šimfa „Kanta cilvēks - mājlops vai bite?”
13:45-15:00 – Raivis Bičevskis „Kas ir filosofiskā antropoloģija?”

Otrā Mazās filosofijas fakultātes tikšanās 2016. gada 16. janvārī 510. telpā:
10:30-11:30 – Solveiga Krūmiņa-Koņkova „Cilvēks un viņa pilnības robežas reliģisko ideju vēsturē”
11:45-12:45 – Ivars Neiders „Cilvēka uzlabošana”
13:00-14:00 – Artis Svece „Apziņas noslēpums”

Mazās filosofijas fakultātes ceturtā un šogad pēdējā tikšanās reize notiks sestdienā, 18. aprīlī, no 11:15 līdz 14:45 Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 513. telpā 5. stāvā.

Gada noslēgumā gribam pievērsties vispārīgākām tēmām.

Programma sekojoša:

11:15-12:15 Filosofija kā brīvdomība  (Artis Svece, LU VFF lektors.
Noslēdzot sociālās filosofijas tēmu, saruna par filosofiju kā izaicinājumu sabiedrībai un filosofa atbildību)
12:30-13:30 Filosofijas studijas Vēstures un filozofijas fakultātē (Aija Priedīte-Kleinhofa, Latvijas Universitātes asociētā profesore, specializējas Latvijas filosofijas vēsturē un mūsu bakalaura programmas direktore, saruna par filosofijas tradīcijām, studijām un iespējām Latvijā)
13:45-14:45 Ko dara filosofi? (Helmuts Caune, filosofijas maģistrs, šobrīd strādā žurnālā Rīgas Laiks, daudzus gadus aktīvs diskusiju klubu kustības dalībnieks Latvijā, saruna par filosofiju kā profesiju un aicinājumu, tās praktiskumu un nepraktiskumu)

Visi laipni gaidīti!


Mazās filosofijas fakultātes otrā tikšanās reize notiks sestdienā, 29. novembrī, no 11.15 līdz 14.00 Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 513. telpā 5. stāvā.

Programma:

11.15-12.45 Varas un eksistences tehnoloģijas (Igors Šuvajevs)
13.00-14.00 Kā iespējama sabiedrība? Solidaritāte, tolerance un konflikti. (Maija Jankovska)

Visi laipni gaidīti!


2014. gada Mazās filozofijas fakultātes pirmās nodarbības notiks sestdienā, 18. oktobrī, no 11.00 līdz 14.30 Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 503. telpā 5. stāvā.

Programma sekojoša:
11.00-12.00 Filozofija par sabiedrību (Artis Svece)
12.15-13.15 Filozofiska teksta analīze: vārdos neizteikti pieņēmumi (Artis Svece)
13.30-14.30 Ķermenis sabiedrībā (Anne Sauka)

Nākamā tikšanās notiks 29. novembrī. Laiks un vieta tā pati, bet sīkāka programma vēl tiks precizēta.

Visi laipni gaidīti!

Mazā filosofijas fakultāte turpina darbu 2014. gadā. Tajā aicināti piedalīties visi skolēni, kurus saista filosofija, kā arī jebkurš cits interesents. Esam mainījuši tikšanās laikus, un nodarbības notiks sestdienās, turklāt vairākas kopā.

2013./2014. gada pavasara semestrī Mazajā filosofijas fakultātē notiks šādas nodarbības:

15. februāris (510. telpa)

11:00 – 12:00 – tikšanās ar Arti Sveci, saruna par tēmu „Kā analizēt filosofisku tekstu?”

Artis Svece ir Vēstures un filozofijas fakultātes lektors. Sarunas laikā pievērsīsimies tam, ko nozīmē analizēt tekstu, ar ko filosofiski teksti atšķiras no citiem tekstiem un kā tos lasīt. 

12:15 – 13:15 – tikšanās ar Jāni Broku, saruna par tēmu „Kas ir dabas filosofija?”

Jānis Broks ir filosofs, Biznesa augstskolas Turība profesors. Sarunas par to, kāpēc daba interesē ne tikai zinātniekus, bet arī filosofus, un kas ir dabas filosofijas lielie jautājumi.

13:30 – 14:30 – tikšanās ar Helmutu Cauni, saruna par tēmu „Diskusiju un debašu nozīme filosofijā

Helmuts Caune ir Vēstures un filozofijas fakultātes 2. kursa maģistrants. Diskusijas un debates ir neatņemama filosofijas sastāvdaļa. Tomēr, atšķirībā no ikdienišķas sarunas vai strīda, tām ir raksturīga noteikta disciplīna, tradīcija un filosofisks mērķis. Nodarbībai būs gan teorētiskā, gan praktiskā daļa.

8. marts (503. telpa)

11:00 – 12:00 – tikšanās ar Viktoriju Aizkalnu, saruna par tēmu „Kā rakstīt eseju filosofijā?”

Viktorija Aizkalna ir Vēstures un filozofijas fakultātes 2. kursa maģistrante. Nodarbības laikā noskaidrosim, kas ir filozofiskā eseja, ar ko tā atšķiras no referātiem un sacerējumiem un kā to rakstīt.  Nodarbībai būs gan teorētiskā, gan praktiskā daļa.

12:15 – 13:15 – tikšanās ar Vsevolodu Kačanu, saruna par tēmu „Apziņa kā visuma fenomens”

Vsevolods Kačans ir Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors. Sarunas mērķis ir iezīmēt to, kas ir apziņa un kā filosofi to pēta mūsdienās un pagātnē.

13:30 – 14:30 – tikšanās ar Aiju Priedīti Kleinhofu, saruna par tēmu „Filosofija Latvijā”

Aija Priedīte-Kleinhofa ir Vēstures un filozofijas fakultātes asociētā profesore. Saruna par to, kā filosofija tiek studēta Latvijas Universitātes Vēstures un filosofijas fakultātē, kas mēs esam, ar ko nodarbojamies, kāda ir Latvijas filosofijas tradīcija, kuru turpinām attīstīt.

Vieta un laiks

Nodarbības notiks sestdienās no 11:30 līdz 14:30, 15. februārī 510. telpā un 8. martā 503 telpā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka Vēstures un filozofijas fakultāte septembrī pārcēlās uz jaunām telpām un mitinās vienā mājā ar Ekonomikas un vadības fakultāti. Arī mūsu nodarbības notiks Aspazijas bulvārī 5, 5. stāvā, ieeja no Aspazijas bulvāra un Barona ielas stūra.

Informācijai par Mazo filosofijas fakultāti varat sekot līdzi, apmeklējot Latvijas Universitātes portālu un Vēstures un filozofijas fakultātes Facebook profilu - www.facebook.com/VFF.LU Ja ir kādi jautājumi, rakstiet Artim Svece svece@latnet.lv


Pirmajā pusgadā Mazajā filosofijas fakultātē notika šādas nodarbības:

25. septembrī – tikšanās ar Arti Sveci , saruna par tēmu „Dzīvnieku tiesības”

Artis Svece ir Vēstures un filozofijas fakultātes lektors. Cilvēku un dzīvnieku attiecības ir galvenais viņa pētniecības lauks.

„Rietumu sabiedrībā gadsimtu gaitā ir mainījusies sapratne par to, kam var piemist tiesības. 20. gadsimta otrajā pusē arvien vairāk tiek runāts par dzīvnieku tiesībām. Saruna būs veltīta tam, ko nozīmē atzīt dzīvnieku tiesības, kādi ir ietekmīgākie argumenti par un pret tām un kā tās ietekmē mūsu attieksmi pret dzīvniekiem.”

30. oktobrī – tikšanās ar Ievu Astahovsku, saruna par tēmu „Sociālais aktīvisms mūsdienu mākslā”

Ieva Astahovska ir mākslas zinātniece, pētniece, kuratore. Beigusi filosofijas bakalaura studijas Latvijas Universitātē un mākslas zinātnes maģistrantūras studijas Latvijas Mākslas akadēmijā.

„Līdzās tradicionālajam priekšstatam, ka māksla pamatā ir saistīta ar vizualitāti – formas un estētikas jautājumiem, laikmetīgajā mākslā priekšplānā izvirzās refleksija par mums apkārt esošo realitāti, būtiskām sociālām un arī politiskām aktualitātēm. Darbojoties šādā kontekstā, mākslinieki reaģē tieši, ne tikai alegoriski, pēta situāciju, uzdod jautājumus, provocē uz diskusiju un dažkārt pat aktīvu iesaistīšanos.”

27. novembrī – tikšanās ar Mariju Assereckovu, saruna par tēmu „Tradicionālās vērtības un feminisms”

Marija Assereckova ir Vēstures un filozofijas fakultātes 2. kursa maģistrante. Šobrīd viņa strādā pie pētījuma par Žana Pola Sartra sociālo un politisko filosofiju.

„Feminisms, gan kā filosofiska teorija, gan kā sociāli-politiska kustība, ir izpelnījusies gan atzinību, gan kritiku. Šajā lekcijā/diskusijā/pasākumā runāsim par to, kāda ir feminisma pozīcija attiecībā uz ģimeni, varu un valsti, un mēģināsim noskaidrot, vai feministes apdraud tradicionālās vērtības.”

11. decembrī – tikšanās ar Maiju Kūli, saruna par tēmu „Kas notiek ar Eiropas Savienību, filosofu acīm raugoties?”

Maija Kūle ir Vēstures un filozofijas fakultātes profesore, Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, akadēmiķe, daudzu publikāciju autore. Kopā ar Rihardu Kūli viņa ir sarakstījusi plaši izmantoto mācību grāmatu „Filosofija”. Latviešu lasītājiem viņa pazīstami arī kā autore grāmatai „Eirodzīve: formas, principi, izjūtas”.

„Eiropas Savienības jautājumi allaž tiek risināti politiskos, juridiskos, ekonomiskos un finansiālos aspektos, bet daudz mazāk runā par ES jauno filosofiju, par kopbūšanas vērtībām, mērķiem un idejām. Grāmatā “Eirodzīve” aplūkoju trīs dzīves formas un jautāju – kura no tām būtu vispiemērotākā Eiropas kopidejas un vērtību nostiprināšanā, lai mums tik vajadzīgā savienība neizjuktu, bet līdzsvaroti un ilgtspējīgi attīstītos.”

2012. gadā Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultāte atjaunoja senu tradīciju – Mazo filosofijas fakultāti. Tā ir nodarbību sērija, kas domāta vidusskolēniem, kurus interesē filozofija. Neformālās nodarbībās diskutē par dažādiem filozofijas jautājumiem. Nodarbību gaitā ir iespēja tikties ar filosofijas nodaļas pasniedzējiem, studentiem un absolventiem.

Pasākumi Mazajā filosofijas fakultātē

2013. gada pavasara semestrī

  • 19. februāris Artis Svece „Eksistenciālisms”
  • 19. marts Igors Šuvajevs „Dzīvesmāksla filosofijas vēsturē”
  • 23. aprīlis Aija Priedīte-Kleinhofa „Filosofiskā tradīcija Latvijā”
  • 21. maijs Edgars Narkēvičs „Sokrats”

2012.gada rudens semestrī

  • 30. okt. „Nīčes Zaratustra”, saruna ar docentu Raivi Bičevski
  • 27. nov. „Zinātne un pseidozinātne”, saruna ar asociēto profesoru Vsevolodu Kačanu
  • 18. dec. „Debašu un diskusijas māksla”, saruna ar maģistrantu Helmutu Cauni