LU izsludinājusi Sporta mājas projektēšanas un būvniecības iepirkumu