Jauno Latvijas Universitātes kodolu veidos sešas fakultātes

Latvijas Universitātē izstrādātas vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanai

LU pārstāvjiem piešķir MK Atzinības rakstus