Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2023. gada atklātajā konkursā LU iesniegusi 154 pieteikumus

Banku augstskola pievienosies Latvijas Universitātei

LU medicīnas studiju vērtējums QS World reitingā pa nozaru grupām pakāpjas par 100 vietām