1.1.1.2.pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 1.kārta   Projekta vadītājs
Nr.p.k. Projekta nosaukums VIAA piešķirtais projekta numurs Vārds Uzvārds
1 Nanoslāņaini topoloģisku dielektriķu lamināti efektīvai siltuma pārvēršanai elektrībā 1.1.1.2/VIAA/1/16/037  Jana Andžāne
2 Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā. 1.1.1.2/VIAA/1/16/184 Elīna Apsīte-Beriņa
3 Efektīvas inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas Valstīs 1.1.1.2/VIAA/1/16/016 Ilona  Baumane-Vītoliņa
4 Kvantu klejošana lieliem paātrinājumiem, un kvantu algoritmu ierobežojumi 1.1.1.2/VIAA/1/16/113 Aleksandrs Belovs
5 Plāno kārtiņu un NV centru divvirzienu izpēte 1.1.1.2/VIAA/1/16/024  Andris Bērziņš
6 Metodes izstrāde izvēlētu farmaceitisko molekulu kristalizācijas kontrolei, izmantojot templātus, un kontroles mehānisma pētījums 1.1.1.2/VIAA/1/16/195 Agris Bērziņš
7 Harnessing the Economic Potential of the Diaspora / Diasporas ekonomiskā potenciāla mobilizācija 1.1.1.2/VIAA/1/16/013 Ieva Birka
8 Jaunu rīku izstrāde bioekonomikas ilgtspējas novērtējumam 1.1.1.2/VIAA/1/16/065  Jānis Brizga
9 Viedā Enerģētika Starpkultūru Kontekstā: Ziemeļvalstu un Tuvo Austrumu biznesa sadarbība ilgtspējas vārdā 1.1.1.2/VIAA/1/16/168 Agnese Cimdiņa
10 Magnētisku daļiņu struktūru veidošanās mainīgos magnētiskajos laukos 1.1.1.2/VIAA/1/16/060  Jānis Cīmurs
11 Pilsoniskās izglītības līmeņa ietekme uz vērtībām un drošību: situācija Latvijā Baltijas jūras reģiona demokrātisko valstu salīdzinājumā. 1.1.1.2/VIAA/1/16/020 Ireta Čekse
12 Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school) 1.1.1.2/VIAA/1/16/071 Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez
13 Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgtspējīgā starpkultūru un starpreliģiju dialogā 1.1.1.2/VIAA/1/16/076  Laima Geikina
14 Vides ietekme uz viedo ar oglekļa nanopildvielām modificētu kompozītu un šķiedru plastikātu fizikālajām īpašībām strukturāliem pielietojumiem 1.1.1.2/VIAA/1/16/066 Tatjana Glaskova-Kuzmina
15 Informatīvie uzbrukumi Latvijā un Igaunijā: izaicinājumi sabiedrības ilgtspējai, informācijas deformācija publiskajā sfērā un interaktīvi risinājumi zinašanu bāzes veidošanā modernai izglītībai 1.1.1.2/VIAA/1/16/225 Inese Grumolte-Lerhe
16 Informācijas uztvere sociālos medijos. Filozofiska analīze. (Philosophical Analysis of Information Perception in Social Media) 1.1.1.2/VIAA/1/16/134 Ģirts Jankovskis
17 Baltijas migranti Lielbritānijā: adaptācijas stratēģijas un nākotnes scenāriji 1.1.1.2/VIAA/1/16/103  Mārtiņš Kaprāns
18 Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē / Microflows in magnetic soft matter 1.1.1.2/VIAA/1/16/197 Guntars Kitenbergs
19 Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015) 1.1.1.2/VIAA/1/16/082 Didzis Kļaviņš
20 Optimāla kvantu sapīta uzvedība nezināmos apstākļos 1.1.1.2/VIAA/1/16/099 Dmitrijs Kravčenko
21 Inovatīvi zemā tipa kūdras izmantošanas risinājumi videi draudzīgās tehnoloģijās 1.1.1.2/VIAA/1/16/008 Jānis Krūmiņš
22 Research of highly excited electronic states in heteronuclear alkali-metal diatomic molecules 1.1.1.2/VIAA/1/16/068  Artis Krūziņš
23 Topoloģisko izolatoru nanolentes ar dominējošu Diraka virsmas elektronu transportu 1.1.1.2/VIAA/1/16/198 Gunta Kunakova
24 Prototipa ierīču izstrāde neinvazīvam ādas stāvokļa novērtējumam 1.1.1.2/VIAA/1/16/070 Edgars Kviesis-Kipge
25 Zemledāja un ledāja malas veidojumu un procesu salīdzinājums Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektora ārējā zonā un mūsdienu ledājos Grenlandē, Islandē un Antarktikā 1.1.1.2/VIAA/1/16/118 Kristaps  Lamsters
26 Purīna un pirimidīna auksotrofiskās badošanās molekulārie mehānismi maizes raugā / Molecular mechanisms of purine and pyrimidine auxotrophic starvation in budding yeast (YEAUX) 1.1.1.2/VIAA/1/16/067 Jānis Liepiņš
27 Jaunas un rentablas multi- modālas metodikas izstrāde un klīniska aprobācija ādas vēža agrīnai diagnostikai 1.1.1.2/VIAA/1/16/052 Ilze Ļihačova
28 Laika izšķiršanas autofluorescences metodoloģija ādas vēža neinvazīvai diagnostikai 1.1.1.2/VIAA/1/16/014 Aleksejs Ļihačovs
29 Kvantu klejošana un pielietojumi 1.1.1.2/VIAA/1/16/002 Raqueline Azevedo Medeiros Santos 
30 Pamatstāvokļa leņķiskā momenta izkārtošanas pāreja orientācijā lāzera starojuma un ārēja magnētiskā lauka ietekmē sārmu metālu atomārā gāzes vidē eksperimentāli un teorētiski signāli 1.1.1.2/VIAA/1/16/117 Artūrs Mozers
31 Ilgtermiņa aprūpe Latvijā 1.1.1.2/VIAA/1/16/069 Irina  Možajeva
32 Taisnīgs līdzsvars starp privātumu un drošību kibertelpā: stingru datu aizsardzības standartu izveide Eiropā 1.1.1.2/VIAA/1/16/196  Irēna  Ņesterova
33 Jaunu magnētisku aktīvu funkcionālo nanomateriālu sintēze (Synthesis of new magneto-active functional nanomaterials) 1.1.1.2/VIAA/1/16/018 Oksana Petričenko
34 Apģērba attīstība Latgalē 19. gadsimtā 1.1.1.2/VIAA/1/16/092 Ieva Pīgozne
35 Jaunu selektīvu cietfāzes ekstrakcijas sorbentu izstrāde vienlaicīgai katehilamīnu un to skābju tipa metabolītu izdalīšanai no bioloģiskas izcelsmes paraugiem 1.1.1.2/VIAA/1/16/224 Antons Podjava
36 Nanosturukturētu optisko daudzslāņu sistēmas priekš sensoru pielietojuma 1.1.1.2/VIAA/1/16/084 Raimonds Popļausks
37 Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva 1.1.1.2/VIAA/1/16/011 Solvita Pošeiko
38 Ceturtā pensiju pīlāra institucionālais dizains un tā darbība Latvijā, Baltijā un Eiropā 1.1.1.2/VIAA/1/16/056 Olga Rajevska
39 Zilās ekonomikas ilgtermiņa ietekme uz Baltijas jūras reģiona ostu konkurētspējas paaugstināšanu 1.1.1.2/VIAA/1/16/061  Astrīda Rijkure
40 Identitātes digitizācija:atmiņa, naratīvs un dzimte kibertelpā 1.1.1.2/VIAA/1/16/026 Marija Semjonova
41 Datu noliktavas adaptācija lielo datu lietojumiem 1.1.1.2/VIAA/1/16/057 Darja Solodovņikova
42 Multilingvālā un multikulturālā universitāte: sagatavošanas platforma starptautiskiem studentiem 1.1.1.2/VIAA/1/16/019 Anna Stavicka
43 Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā 1.1.1.2/VIAA/1/16/012 Inese Šūpule
44 Formula of peat-free soil conditioner with controlled-release fertilizing effect applicable for soil remediation and quality improvement of agricultural production 1.1.1.2/VIAA/1/16/029 Zane Vincēviča-Gaile
45 Magnētiskās reoloģijas perspektīvie modeļi 1.1.1.2/VIAA/1/16/072 Dmitrijs Zablockis