Projekta nosaukums: Zemledāja un ledāja malas veidojumu un procesu salīdzinājums Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektora ārējā zonā un mūsdienu ledājos Grenlandē, Islandē un Antarktikā.

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/118

Projekta sadarbības partneri: Ukrainas Nacionālais Antarktikas pētījumu centrs (National Antarctic Scientific Center of Ukraine).

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2017. - 31.10.2020.

Projekta kopējais finansējums: 133806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR.

Projekta mērķis:

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt zemledāja un ledāja malas veidojumus un procesus Skandināvijas ledusvairoga ārējās zonas dienvidu sektorā un mūsdienu ledājos Antarktikā, Grenlandē un Islandē.

Projekta rezultāti:

 • Zinātniskās publikācijas žurnālos, kas iekļauti Scopus un/vai Web of Science citējamības datubāzēs un viena zinātniska monogrāfija: 9;
 • Starptautiskas zinātniskās konferences: 8;
 • Mobilitātes komandējums uz polārajiem apgabaliem (Islande, Antarktika, Grenlande): 4;
 • Latvijas Universitātes zinātniskās konferences: 3.

 FB lapa "Arctic, Antarctic expeditions"

Polārpētniecība: Pēdējos gados daudz vairāk esam uzzinājuši par ledājiem

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2017. g. novembra līdz 2018. g. aprīlim

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”.

 • Īstenota mobilitāte – pirmā Latvijas zinātnieku ekspedīcija uz Antarktiku, kas norisinājās no 10. februāra līdz 18. aprīlim.
 • Ekspedīcijas uz Antarktiku īstenošanai piesaistīts līdzfinansējums no LU fonda un SIA Ceļu būvniecības sabiedrības “Igate”.
 • Iesniegtas tēzes “Studies of contemporary glaciers in Arctic and Antarctica at the University of Latvia” un apstiprināts pieteikums dalībai starptautiskā simpozijā:  International Field Symposium “Lateglacial–Interglacial transition: glaciotectonic, seismoactivity, catastrophic hydrographic and landscape changes, South-Eastern Fennoscandia”. August 19–24, 2018. Russia, Republic of Karelia.
 • Par iepriekš realizētās ekspedīcijas uz Grenlandi rezultātiem publicētas divas tēzes Eiropas Ģeozinātņu savienības (EGU) Ģenerālās asamblejas konferences tēžu krājumā. Konference norisinājās Vīnē no 8. līdz 14. aprīlim:

1) Karušs, J., Lamsters, K., Krievāns, M., Rečs, A. 2018. Geophysical and remote sensing survey of the Russel glacier, Southwest Greenland. EGU General Assembly 2018, Vol. 20, EGU2018-17752.

2) Lamsters, K., Kalińska-Nartiša, E., Karušs, J., Krievāns, M., Rečs, A., Meija, R. 2018. Where do the fine-grained cryoconite quartz originate from? A case study from the Russell Glacier, southwest Greenland. EGU General Assembly 2018, Vol. 20, EGU2018-14384.

Prezentēti seši referāti Latvijas Universitātes 76. starptautiskajā zinātniskajā konferencē par iepriekš realizētās ekspedīcijas uz Islandi:

1) Lamsters, K., Karušs, J., Krievāns, M., Rečs, A., Kasparinskis, R., Mutere, O., Kalińska-Nartiša, E. 2018. Ģeofizikālie, mikrobioloģiskie un augšņu pētījumi Islandē.
2) Karušs, J., Lamsters, K., Krievāns, M., Rečs, A. 2018. Radiolokācijas pētījumi Islandes ledājos no 2014. līdz 2017. gadam.
3) Kalvāns, A., Popovs, K., Babre, A., Krievāns, M., Lamsters, K., Karušs, J., Rečs, A. 2018. Thjorsarjegidla ledāja virsmas δ2H un δ18O vērtības: 2017. gada ekspedīcijas rezultāti.
4) Karušs, J., Krievāns, M., Lamsters, K., Rečs, A. 2018. Mulajegidla pieledāja teritorijas palsu pētījumi ar ģeoradaru.
5) Kasparinskis, R., Kalka, I., Heimrāts, K., Lamsters, K., Karušs, J., Krievāns, M., Rečs, A. 2018. Augsnes attīstība un raksturojums Islandes centrālās un dienvidaustrumu daļas pieledāja teritorijās.
6) Gaidelene, J., Lamsters, K., Karušs, J., Krievāns, M., Mutere, O. 2018. Mikrobioloģiskās aktivitātes salīdzinājums Mulajegidla izvadledāja pieledāja ezeru nogulumos, Centrālā Islande.

Īstenotas daudzveidīgas publicitātes aktivitātes:

1) Preses relīzes interneta portālos pirms, pēc un ekspedīcijas laikā, piemēram:
- Relīze Latvijas Sabiedrisko Mediju mājaslapā, 1. februāris. Skat. pielikumā "Februāris_Relīze_LSM". Pieejams - https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-geologi-dosies-ekspedicija-uz-antarktidu.a266337/
- Relīze Latvijas Universitātes fonda mājaslapā, 14. marts. Skat. pielikumā "Marts14_relīze_LU fonds". Pieejams - https://www.fonds.lv/zinas/t/34263/
- Relīze Letas mājaslapā, 19. aprīlis. Skat. pielikumā "Aprīlis_relīze_Leta". Pieejams -http://www.leta.lv/search/find/?patern=Antarktika&mode=nonozare,stem&item=5659D27C-6CEE-48D8-9A7E-B1B3B058025E
- Relīze žurnāla "Ir" mājaslapā, 26. aprīlis. Skat. pielikumā "Aprīlis_Relīze_Ir". Pieejams - irir.lv/2018/04/26/foto-latviesu-tris-menesu-ekspedicija-antarktika

2) Pirms un pēc ekspedīcijas uz Antarktiku organizēta atvērta preses konference, kur sabiedrība informēta par ekspedīciju. Preses konferencēm nodrošināta tiešraide. Video pieejami ekspedīcijas Facebook mājaslapā Arctic, Antarctic expeditions:
- Pirmsekspedīcijas preses konference, 6. februāris, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas ielā 1. Video pieejams -https://www.facebook.com/latvia.polar/videos/922018187957312/
- Pēcekspedīcijas preses konference, 25. aprīlis, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas ielā 1. Video pieejams - https://www.facebook.com/latvia.polar/videos/963487523810378/

3) Populārzinātnisks raksts žurnālā "Ir" - #17/18 (418/419) 26. IV-9. V, 2018.

4) Sniegtas intervijas TV ziņu un citos raidījumos:- Raidījums Rampas ugunis TV24, 6. 6ebruāris, plkst. 19:30. Pieejams - http://play24.lv/video/11393/rampas-ugunis-viesos-kristaps-lamsters-janis-karuss-un-maris-krievans Sižets LTV1- Panorāmā 4. februārī. Pieejams - ltv.lsm.lv/lv/raksts/04.02.2018-latvijas-zinatnieki-dodas-ekspedicija-uz-antarktidu.id117062/ - LNT ziņas, 6. februāris, plkst. 20:36. Pieejams - skaties.lv/zinas/latvija/vesturisks-notikums-latviesu-zinatnieki-dosies-ekspedicija-uz-antarktidu/ - TV3 ziņas, 6 februāris. Pieejams - tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/915855 - LNT ziņas, 18. aprīlis, plkst. 20:30. Pieejams - skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/ik-uz-sola-uz-bistamibas-robezas-musu-petnieki-atgriezusies-no-ekspedicijas-uz-antarktidu/ - LTV1 Panorāma, 18. aprīlis. Pieejams - www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/antarktidas-ekspedicijas-dalibnieki-atgriezusies-latvija.a275416/ - TV3 ziņas, 25. aprīlis. Pieejams - skaties.lv/zinas/latvija/latvijas-polarpetniekiem-pirmaja-ekspedicija-antarktida-izdevies-paveikt-vairak-neka-cerets/

 Aktivitāte Nr. 2 “Zemledāja un ledāja malas reljefa formu izplatības un morfoloģijas pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • Veikta sākotnējā ledāja reljefa formu identificēšana Latvijas rietumu daļā, izmantojot augstas izšķirtspējas reljefa datus. Noskaidrota arī līdz šim Kurzemē neizpētītu ledāja reljefa formu – lielizmēra glaciālo lineamentu un plaisu aizpildījuma grēdu, ģenēze. Tas turpmākajos pētījumos ļaus precizēt ledāja plūsmas virzienus pētījumu teritorijā, apstākļus ledāja gultnē, ledāja atkāpšanās gaitu un dinamiku.

 
Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • Veikti lauka pētījumi karjeros Kurzemes augstienēs un Baltijas jūras stāvkrastu posmā Ulmale-Strante. Veikta ģeoloģiskā urbšana un pētījumi ar ģeoradaru.
 • Par ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumiem Rietumlatvijā publicētas vienas tēzes Eiropas Ģeozinātņu savienības (EGU) Ģenerālās asamblejas konferences tēžu krājumā:

1) Lamsters, K., Karušs, J., Ošs, R., Ješkins, J. 2018. Glaciotectonic deformation structures and landforms in Western Latvia. EGU General Assembly 2018, Vol. 20, EGU2018-17652.

Prezentēti divi referāti Latvijas Universitātes 76. starptautiskajā zinātniskajā konferencē par iepriekš realizētās ekspedīcijas uz Islandi:

1) Ošs, R., Lamsters, K., Karušs, J. 2018. Glaciotektoniskās struktūras Rietumkursas augstienes Ziemeļaustrumu daļā.
2) Karušs, J., Lamsters, K., Ješkins, J., Stūrmane, A. 2018. Glaciotektoniskās struktūras Rietumkurzemes stāvkrastu posmā Strante – Ulmale.

Īstenotās aktivitātes laika periodā līdz 2018. g. 31. jūlijam.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”.

 • Pirmajā Latvijas zinātnieku ekspedīcijā uz Antarktiku iegūto datu apstrāde, uzsākta pētīto ledāju virsmas modeļu veidošana.
 • No 18. līdz. 20. jūnijam dalība ar referātu starptautiskā konferencē “IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress”, dabaszinātņu sesijā. Publicētas tēzes “Polārie pētījumi Latvijas Universitātē”, kuras pieejamas šeit: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/06/DABA_kopa_05062018.pdf
 • Publicitātes aktivitātes:
  1) 21. maijā īstenots publicitātes pasākums  “Polārpētniecība un klimata pārmaiņas”, ko organizēja Latvijas Radio un Ziemeļvalstu Ministru padome birojs Latvijā. Pasākuma dalībnieki iepazīstināti ar Antarktikas ekspedīcijas norisi un pētījumiem. Pasākuma Facebook lapa: https://www.facebook.com/events/214694925791200/
  2) IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa laikā īstenots publicitātes pasākums “Zinātne stāsta”, kura laikā visās kongresa norises dienās veidota ekspozīcija par polārajiem pētījumiem: https://congress.sciencelatvia.lv/paralelie-pasakumi/
  3) Populārzinātniska publikācija žurnāla “Ilustrētā Junioriem”, Jūnijs, 2018 (100) jubilejas numurā, 16,-17, lpp.
  4) Populārzinātniska publikācija žurnālā “Ilustrētā Zinātne”, Jūnijs, 2018 (151).
  5) LTV 1 raidījumā “Izziņas impulss” pēc Antarktikas ekspedīcijā uzfilmētajiem materiāliem izveidota 10. (nosl.) sērija “Antarktīda”. Pieejams šeit: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.06.2018-izzinas-impulss-10.-nosl.-serija.id132523/


Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • Veikti lauka pētījumi Baltijas jūras stāvkrastu posmā Ulmale-Strante, pirmo reizi pielietojot ģeoradaru glaciotektonisko struktūru – diapīru – uzbūves un morfoloģijas pētījumos.

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2018. g. 31. jūlija līdz 31. oktobrim.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”.

 • Turpināta ekspedīcijā uz Antarktiku iegūto datu apstrāde un materiālu sagatavošana publikācijai par salu ledāju ortofotokartēm un virsmas modeļiem.
 • Mobilitāte uz Islandi no 4. līdz 15. augustam, kurā veikti pētījumi uz Eijabakajegidla izvadledāja, iegūstot datus par ledus virsmu, iekšējo struktūru un biezumu.
 • No 19.08.2018. līdz 26.08.2018. dalība ar referātu starptautiskā konferencē. Publicētas konferences tēzes: Lamsters, K., Krievāns, M., Karušs, J. 2018. Studies of contemporary glaciers in Arctic and Antarctica at the University of Latvia. In Subetto, D.A., Shelekhova, T.S., Slukovskii, Z.I., Druzhinina, O.A. (eds.), Lateglacial–Interglacial transition: glaciotectonic, seismoactivity, catastrophic hydrographic and landscape changes. Excursion guide and Abstracts of INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion (International Scientific Conference and School for Young Scientists), 19–25, August 2018. Karelian Research Centre of Russian Academy of Science, Petrozavodsk, pp. 85 – 87.

Publicitātes aktivitātes:

1) Relīze par Islandes mobilitāti LU portālā, pieejama šeit: www.lu.lv/zinas/t/44131/

2) Publicitātes pasākums veikalā “Ceļotājs”, kur interesentiem rādītas fotogrāfijas un stāstīts par polārajiem pētījumiem un Antarktikas ekspedīciju. Atsauce uz projektu iekļauta prezentācijā, kas pievienota pielikumā. Pasākuma apraksts pieejams šeit: https://www.facebook.com/events/1684507701658979/

3) 28. septembrī dalība Eiropas zinātnieku naktī (publicitātes pasākums), kura laikā izveidotas ekspozīcija par polārajiem pētījumiem.

4) Novadīti vairāki izglītojoši semināri skolēniem un skolotājiem par polārajiem pētījumiem un 2018. g. ekspedīciju uz Antarktīdu. 

Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • No 17.09. 2018. līdz 21.09.2018. dalība ar referātu starptautiskā konferencē. Publicētas konferences tēzes: Lamsters K., Karušs J., Krievāns M., Ješkins, J. 2018. Clastic diapirs along the Baltic Sea cliffs of Western Latvia, Strante–Ulmale site. In Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A. (eds.), Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Excursion guide of International Palaeoseismological Field Workshop, 17–21st September 2018, Vilnius, Lithuania. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, p. 54.
 • Komandējumi Latvijā uz Ulmali, Baltmuižu un Ziemupi Pāvilostas novadā ar mērķi veikt nogulumu deformācijas struktūru pētījumus Baltijas jūras stāvkrastos.

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2018. g. 1. novembra līdz 2019. g. 31. janvārim.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”.

 • Turpināta ekspedīcijās uz Antarktiku un Islandi iegūto datu apstrāde un publikāciju sagatavošana.
 • Publicēts zinātnisks raksts (iekļauts Scopus datubāzē) par pirmajiem rezultātiem Antarktikas ekspedīcijā: Chernov, A., Karušs, J., Lamsters, K., Krievāns, M., Otruba, Yu. 2018. First results of glacier monitoring on Woozle Hill (Galindez island, the Argentine islands, Antarctica) for the period April 2017-August 2018. In 12th International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. DOI: 10.3997/2214-4609.201803152.
 • Publicētas tēzes starptautiskā konferencē: Krievāns, M., Lamsters, K., Karušs, J., Jurijs, J., Burlakovs, J. 2018. Remote sensing technologies and sampling methods in Arctic and Antarctica. The 11th International Conference on Establishment of Cooperation between Companies and Institutions in the Nordic Countries, the Baltic Sea Region and the World Linnaeus ECO-TECH 2018, Kalmar, Sweden, November 19-21, 2018. Linnaeus University, Book of Abstracts, 129. p.
 • Publicēts zinātnisks raksts (iekļauts Scopus datubāzē), online pieejams, sākot ar 10. decembri: Stivrins, N., Lamsters, K., Karušs, J., Krievāns, M., Rečs, A. 2018. Spheroidal carbonaceous particles in cryoconite sediment on the Russell glacier, Southwest Greenland, Baltica, 31 (2), 115–124,  https://doi.org/10.5200/baltica.2018.31.11
 • Dalība ar trīs ziņojumiem LU 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 31. janvārī, sekciju bloka “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” sesijā “Aktuālie pētījumi kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā:”
  1. Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Jurijs Ješkins. Ģeofizikālie un glacioloģiskie pētījumi uz Eijabakajegidla izvadledāja Islandē.
  2. Edyta Kalińska, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs. Mineral particles reveal sedimentary environment of supraglacial and proglacial areas – a scanning electron microscopy study from SE Iceland.
  3. Jurijs Ješkins, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns, Jānis Karušs. Ortofotokaršu un digitālo virsmas modeļu izveide Argentīnas salām Antarktikā.

Publicitātes aktivitātes:

 1. 19. decembrī  intervija radio raidījumā “Zināmais nezināmajā”. Pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/antarktida-un-arktika.-izmainas-pasaules-ledusskapi-ietekme-klim.a112614/
 2. 1. decembrī dalība raidījumā “Vides fakti”. Pieejams: https://vimeo.com/304794578
 3. 24. janvārī LTV1 dokumentālās filmas “Antarktīdas vilinājums” pirmizrāde par ekspedīciju uz Antarktīdu. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=6QiGHIvNqTw

Aktivitāte Nr. 2 “Zemledāja un ledāja malas reljefa formu izplatības un morfoloģijas pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • Dalība ar ziņojumu LU 77. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 31. janvārī, sekciju bloka “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” sesijā “Aktuālie pētījumi kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģija”, Amanda Stūrmane, Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Juris Ješkins. Ģeoradara izmantošana diapīru izplatības noteikšanai Baltijas jūras stāvkrasta piegulošajā teritorijā Ulmalē.
 • Komandējumi Latvijā uz Ulmali Pāvilostas novadā, kā arī Rietumkursas un Ziemeļkursas augstienēm ar mērķi veikt glaciotektonisko struktūru pētījumus.

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2019. g. 1. februāra  līdz 2019. g. 30. aprīlim.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”.

 • Iesniegts manuskripts “Bacterial and archaeal community structure in benthic sediments from glacial lakes at the Múlajökull glacier, Central Iceland” žurnālā Polar Biology.
 • Iesniegts manuskripts žurnālā Journal of Maps “High-resolution orthophoto map and digital surface models of the largest Argentine Islands (the Antarctic) from unmanned aerial vehicle photogrammetry”.
 • Akceptēts publicēšanai zinātnisks konferences raksts (Iekļauts Scopus datubāzē) “APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR GLACIER RESEARCH IN ARCTIC AND ANTARCTICA" krājumā 'ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES”.
 • No  07.04.2019. līdz 13.04.2019 komandējums uz Vīni, dalība starptautiskā konferencē EGU General Assembly 2019, kur publicētas kopumā trīs tēzes (pievienotas pielikumā):
  1. The inner structure and thickness of ice caps on the Argentina Islands, Wilhelm Archipelago, Antarctica. Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns, Anatolii Chernov, and Jurijs Ješkins.
  2. The internal structure and subglacial topography of the NE outlet of Eyjabakkajökull glacier, East Iceland. Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns and Jurijs Ješkins.
  3. Interglacial heterogeneities in the ice caps of the Argentine islands and their dynamics during first 2 years of GPR investigations. Anatolii Chernov, Denis Pishniak, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, and Māris Krievāns.
 • Uzsākta trešās ekspedīcijas plānošana. Ekspedīciju paredzēts realizēt 2019. gada augustā uz Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņā polārstaciju Svalbārā.

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2019. g. 1. maija  līdz 2019. g. 31. jūlijam.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”

 • Iesniegts manuskripts žurnālā Antarctic Science “The thickness and subglacial topography of ice caps on the Argentine Islands, Wilhelm Archipelago, Antarctica, determined by GPR measurements.
 • No 14.05.2019. līdz 16.05.2019 komandējums uz Kijevu Ukrainā, dalība 9. Starptautiskajā Antarktikas konferencē, kur publicētas divas tēzes “Creation of orthophoto maps and digital surface models of the Argentina Islands, Wilhelm Archipelago, Antarctica” un “The subglacial topography of ice caps on the Argentina Islands, Antarctica.
 • Izplānota un sagatavota ekspedīcija uz Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņā polārstaciju Svalbārā, kuru paredzēts realizēt 2019. gada augustā.

Publicitātes aktivitātes:

1) Preses relīze: http://sadarbiba.lu.lv/jaunumi/lu-zinatnieki-augusta-dosies-petit-svalbardas-ledajus

2) Intervija portālā Delfi: https://www.delfi.lv/delfi-plus/latvija/ciemos-pie-polarlaciem-kapec-latviesi-dodas-petit-ledajus.d?id=51314291

3) Intervija portālā Diena: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/polarlacu-vairak-neka-iedzivotaju-latvijas-zinatnieki-dodas-uz-svalbaru-14224102

Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”

 • No 24.07.2019. līdz 01.08.2019 komandējums uz Dublinu Īrijā, dalība konferencē “20th INQUA Congress”, publicētas tēzes: Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Jurijs Ješkins, Amanda Stūrmane, Pēteris Džeriņš. 2019. Investigation of large-scale glaciotectonic deformations at the paleo-ice stream bed using multiple geophysical methods, a case study from western Latvia.
 

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2019. g. 1.augusta līdz 2019. g. 31. oktobrim.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”

2) Intervija LTV raidījumā “Panorāma”: www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/latvijas-zinatnieki-atgriezas-no-ekspedicijas-leduslacu-zeme-svalbara.a330084/ 3) Intervija raidījumā “LNT ziņas”: skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/latvijas-zinatnieki-dodas-uz-ziemeliem-petit-ledaju/

4) Intervija radio Naba raidījumā "Zinātnes vārdā". Pieejams: naba.lsm.lv/lv/raksts/zinatnes-varda/gaidot-latvijas-polarstaciju.a120480/

5) Populārzinātniska publikācija žurnālā IR, 37 (490), 12.-18., 09., 2019. Pieejams: ir.lv/2019/09/11/arktikas-karali/

6) Populārzinātniska publikācija elektroniskajā žurnālā "Vides Vēstis" (rudens, 03/2019), "Latvijas zinātnieki Svālbarā", pieejams: www.videsvestis.lv/latvijas-zinatnieki-svalbara/

 

Aktivitāte Nr. 2 “Zemledāja un ledāja malas reljefa formu izplatības un morfoloģijas pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • No 21.09.2019. līdz 22.09.2019 komandējums Latvijā ar mērķi veikt reljefa formu izplatības un iekšējās uzbūves pētījumus Kurzemē.
 • No 14.09.2019. līdz 15.09.2019 komandējums Latvijā ar mērķi veikt lauka ģeofizikālos pētījumus Pūrciema apkārtnē.
 

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2019. g. 1.augusta līdz 2019. g. 31. oktobrim.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”

 • Materiālu sagatavošana un dalība LU 78. zinātniskajā konferencē, pēcdoktorants organizēja atsevišķu konferences sesiju "Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija":

1) K. Lamsters, J. Karušs, P. Džeriņš, J. Ješkins. Valdemārbrēena ledāja (R – Svalbāra) termālā struktūra, zemledāja topogrāfija un noteces sistēma. Programma pieejama šeit: www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/LU_78_Kvartargeologija_Programma.pdf

2) Dalība ar līdzautoriem LU 78. konferences sesijā “Lietišķā ģeoloģija”. Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Pēteris Džeriņš. Politermālu ledāju pētījumi ar ģeoradaru Svalbārā. Programma pieejama šeit: www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Petnieciba/LU_78_ZK_Lietiska_Geologija_Programma_20200131_AD_JK.pdf

Publicitātes aktivitātes:

1) Dokumentāla filma par Svalbāras ekspedīciju. Demonstrēta 9. janvārī LTV1 kanālā plkst. 19:30. Skatāma šeit: ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.01.2020-latviesu-ekspedicija-svalbara.-ltv-dokumentala-filma.id177023/

2) Intervija avīzē un portālā Diena: www.diena.lv/raksts/videunturisms/videsdiena/glabjot-dabu-mes-glabjam-pasi-sevi-14231801

3) Intervija žurnālā IR (Nr. 24 (682) un portālā la.lv.: www.la.lv/tango-ar-ledaju

4) Prese relīze LU portālā par pēcdoktoranta zinātnisko publikāciju. Pieejams: www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/55984/

 

Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

Materiālu sagatavošana un dalība LU 78. zinātniskajā konferencē ar līdzautoriem:

1) Inese Grīnbauma, Kristina Kučinskaite, Kristaps Lamsters. Nekonsolidētu nogulumu deformācijas struktūras Baltijas jūras stāvkrastos.

2) Kristina Kučinskaite, Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Pēteris Džeriņš, Jurijs Ješkins, Inese Grīnbauma. Ģeofizikālo metožu izmantošana aprakto ieleju kartēšanā.

 

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2020. g. 1. februāra  līdz 2020. g. 30. aprīlim.

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”

 • Publicēts zinātnisks raksts žurnālā "Journal of Maps": High-resolution orthophoto map and digital surface models of the largest Argentine Islands (the Antarctic) from unmanned aerial vehicle photogrammetry,

doi.org/10.1080/17445647.2020.1748130

 • Pieņemts publicēšanai raksts "High-resolution surface and bed topography mapping of Russell Glacier (SW Greenland) using UAV and GPR" žurnālā ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
 • Iesniegta publikācija žurnākā "Journal of Glaciology" par Svalbāras ekspedīcijas rezultātiem: Complex drainage system of a High Arctic polythermal glacier, Waldemarbreen, western Svalbard.
 • Dalībā online konferencē "ISAR-6" ar referātu "Thermal structure of glaciers in Iceland and Svalbard from ground penetrating radar data".
 • Publicitātes aktivitātes:
  1. Raksts LZA gadagrāmatā “Yearbook 2020”: The first Latvian Scientific Antarctic expedition.
  2. Dalība izstādē "Skola 2020".
  3. Intervija radio Naba tiešraidē par pēcdoktorantūras projekta pētījumiem, pieejams šeit:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=546656702631734&ref=watch_permalink

Aktivitāte Nr. 2 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”.

 • Iesniegta publikācija žurnālā Quaternary International: characteristics of large-scale glaciotectonic deformation structures at the paleo-ice tongue bed from GPR and ERT investigations. Autori: Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Amanda Stūrmane, Jurijs Ješkins, Pēteris Džeriņš.
 

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2020. g. 1. maija  līdz 2020. g. 31. jūlijam

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”

 • Veikti labojumi pēc trešās kārtas (minor) recenziju saņemšanas publikācijai žurnālā "Polar Science" un tā iesniegta vēlreiz: The thermal structure and subglacial topography of the NE outlet of Eyjabakkajökull, East Iceland.
 • Publicēts zinātniskais raksts žurnālā, kas indeksēts Scopus par Grenlandes ekspedīcijas zinātniskajiem rezultātiem: Lamsters, K., Karušs, J., Krievāns, M., and Ješkins, J.: HIGH-RESOLUTION SURFACE AND BED TOPOGRAPHY MAPPING OF RUSSELL GLACIER (SW GREENLAND) USING UAV AND GPR, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., V-2-2020, 757–763, doi.org/10.5194/isprs-annals-V-2-2020-757-2020, 2020.
 • Veikti labojumi iepriekš iesniegtajā publikācijā žurnālā "Journal of Glaciology" pēc recenziju saņemšanas un tā iesniegta vēlreiz: Complex drainage system of a High Arctic polythermal glacier, Waldemarbreen, western Svalbard. Karušs, J.,Lamsters, K., Sobota, I., Ješkins, J., Džeriņš, P.
 • Atkārtoti iesniegta publikācija pēc recenziju saņemšanas: Bacterial and archaeal community structure in benthic sediments from glacial lakes at the Múlajökull glacier, Central Iceland” žurnālā “Polar Biology”.
 • Piešķirta iespēja veikt pētījumus polārstacijā Grenlandē INTERACT projekta ietvaros un izplānota ekspedīcija, bet Covid 19 situācijas dēļ tā atlikta uz 2021. g.
 

Aktivitāte Nr. 2 “Zemledāja un ledāja malas reljefa formu izplatības un morfoloģijas pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”

 • Sākta zinātniskās publikācijas izstrāde par Kursas zemienē sastopamajām reljefa formām un īstenoti trīs komandējumi Latvijā, kuros veikti lauka pētījumi.

Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”

 • Īstenoti četri komandējumi Latvijā, kuros veikti lauka pētījumi par reljefa formu iekšējo uzbūvi Kurzemē un Vidzemē.
 

Īstenotās aktivitātes laika periodā no 2020. g. 1. augusta  līdz 2020. g. 31. oktobrim

Aktivitāte Nr. 1 “Zinātniskās ekspedīcijas uz polārajiem apgabaliem”

 • Publicēts raksts žurnālā "Polar Science": Lamsters, K., Karušs, J., Krievāns, M., Ješkins, J. 2020. The thermal structure and subglacial topography of the NE outlet of Eyjabakkajökull, East Iceland.The thermal structure and subglacial topography of the NE outlet of Eyjabakkajökull, East Iceland, https://doi.org/10.1016/j.polar.2020.100566
 • Tiek veikti labojumi iepriekš iesniegtajā publikācijā žurnālā "Journal of Glaciology" pēc recenziju saņemšanas: Karušs, J.,Lamsters, K., Sobota, I., Ješkins, J., Džeriņš, P. Complex drainage system of a High Arctic polythermal glacier, Waldemarbreen, western Svalbard.
 • Pieņemts publicēšanai raksts žurnālā “Polar Biology”: Bacterial and archaeal community structure in benthic sediments from glacial lakes at the Múlajökull glacier, Central Iceland, https://doi.org/10.1007/s00300-020-02770-8
 • Sagatavota un pieņemta publicēšanai monogrāfija "Mūsdienu ledāji" Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā.
 

Aktivitāte Nr. 2 “Zemledāja un ledāja malas reljefa formu izplatības un morfoloģijas pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”

 • Sagatavota un iesniegta publikācija žurnālā Baltica: Lamsters, K., Vītola, Z., Karušs, J., Džeriņš, P. Evidence of ice streaming in western Latvia as revealed by the assemblage of mega-scale glacial lineations and crevasse-squeeze ridges.

Aktivitāte Nr. 3 “Ledāja reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi Skandināvijas ledus vairoga dienvidu sektorā”

 • Saņemtas recenzijas iepriekš iesniegtajai publikācijai žurnālā “Quaternary International” un tā iesniegta atkārtoti: Lamsters, K., Karušs, J., Stūrmane, A., Ješkins, J., Džeriņš, P. Characteristics of large-scale glaciotectonic deformation structures at the paleo-ice tongue bed from GPR and ERT investigations.
Last changed