Projekta nosaukums: Optimāla kvantu sapīta uzvedība nezināmos apstākļos

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/099

Projekta sadarbības partneri: Kazaņas Federāla Universitāte, Ekonomikas Augstāka Skola (Sanktpēterburgā)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.12.2017. - 30.11.2020.

Projekta finansējums: 133 806,00 EUR (LU daļa 6 690,30 EUR)

Projekta mērķis: divu un vairāku aģentu mijiedarbības nezināmos apstākļos izpēte

Projekta rezultāti: 7 konferenču referātu anotācijas; 3 publicēti raksti; 1 tīmekļa lapa; 2 semināri. Uz 2018.g. jūniju tika sasniegti 2 no 13 projekta plānotiem rezultātiem.

1. 2018.g. janvārī konferencē "QUANTUM DECISION THEORY WORKSHOP 2018" tika prezentēts stenda referāts "Quantum Voting" par kvantu aģentu mijiedarbību balsošanas spēlē.

2. 2018.g. maijā Madrīdes Universitātē (Universidad Complutense de Madrid) tika novadīts pārskata seminārs par tēmu "Kvantu-sapītie lēmumi" ("Quantum-entangled decisions"), kuru apmeklēja visi interesenti, bet pamatā grupas mathQI (matemātikas un kvantu informātikas pētnieciska grupa) dalībnieki. http://www.ucm.es/mathqi/activities Tika apskatītas vairākas Beiesa spēles, un savākta automātu mijiedarbības rezultātu statistika, pašlaik notiek datorsimulācijās iegūto datu analīze. Rezultāti tiek sagatavoti prezentēšanai pārskata seminārā.

3. 2018.g. jūlijā konferencē IQSA-2018 tika prezentēti raksti “Quantum Algorithm for Solving Nim Games” un “On Fast Quantum Algorithm with Classical Pre-processing for Comparison of Two Sets”. 2018.g. jūlijā Kazaņas Universitātē tika novadīta atklāta lekcija “Quantum-entangled decisions”. Tika saskaņota turpmāka sadarbība ar CSClub, ieskicēti lekciju kursa temati. 2018.g. augustā Sanktpēterburgas Ekonomikas Augstskolā tika novadīta atklāta lekcija “Quantum algorithms in game theory”, sagatavots melnraksts “On the complexity of solving Subtraction games”.

4. 2018.g. oktobrī konferencē "Apvienotas Igaunijas-Latvijas teorijas dienas Rīgā" tika prezentēts raksta referāts "Quantum Algorithm for Solving Nim Games" par iespēju izmantot kvantu algoritmus efektīvākai spēļu atrisināšanai, t.sk. optimālas klasiskas stratēģijas atrašanai. 2018.g. novembrī Kazaņas Universitātē, Skaitļošanas matemātikas un informāciju tehnoloģijas institūtā tika novadīts seminārs un kvantu spēļu tēmas apspriešana. Tika apkopotas idejas datoreksperimentos iegūtas informācijas turpmākai analīzei un izmantošanai.

5. 2018.g. decembrī tika sasniegti 7 no 11 projekta 1. daļas (WP1) plānotiem rezultātiem. 2019.g. februārī pabeigta karkasa programmatūras pirmas starpversijas izstrāde. Tika pabeigts raksts "On the Quantum and Classical Complexity of Solving Subtraction Games". Raksts tika iesniegts uz konferenci CSR2019 un pieņemts publicēšanai.

6. 2019.g. maijā  tika daļēji izanalizēti datoreksperimentos iegūti rezultāti. Ir uzsākta karkasa programmatūras pārstrāde, lai īstenotu labāk atbilstošus automātu modeļus.

7. 2019.g. jūlijā konferencē CSR-2019: International Computer Science Symposium in Russia tika prezentēts raksts “On the Quantum and Classical Complexity of Solving Subtraction Games”.

8. Uz 2019.g. novembri tika pārstrādāta karkasa programmatūra, lai īstenotu labāk atbilstošu automātu modeļu, kurā automāta stāvokļu skaits var būt patvaļīgs skaitlis, bet katrs stāvoklis var adaptīvi mainīt savu izvietojumu iespējamo rīcību telpā. Ar iepriekšēju modeļu saistītas grūtības tika atspoguļotas zinātniskā atskaitē. Pārstrādātā automātu modeļa apraksts un attiecīgi rezultāti tiek gatavoti prezentēšanai konferencē QIP'2020.

9. Uz 2020.g. februāri tika apkopoti jauni datoreksperimentu dati. Pārstrādātā automātu modeļa apraksts un attiecīgi rezultāti tika prezentēti konferencē QIP'2020.
Tika uzsākta raksta sagatavošana konferencei COCOON'2020.

10. Uz 2020.g. maiju tika pabeigts un aizsūtīts recenzēšanai raksts "Quantum-over-classical Advantage in Solving Multiplayer Games". Uzsākta materiālu sagatavošana piedalīšanām konferencē TQC'2020. Projekta pirmās kārtas rezultāti tika apkopoti zinātniskā atskaitē.

11. 2020.g. jūnijā konferencē TQC'2020 tika prezentēts stenda referāts "Quantum-over-classical Advantage in Solving Multiplayer Games" par kvantu algoritmiem spēļu risināšanai.
Attiecīgais raksts "Quantum-over-classical Advantage in Solving Multiplayer Games" tika nosūtīts publicēšanai konferences RP'2020 materiālos.

12. 2020.g. oktobrī konferencē RP'2020 tika prezentēts raksts "Quantum-over-classical Advantage in Solving Multiplayer Games" par kvantu algoritmiem spēļu risināšanai, ka arī tas tika publicēts konferences materiālos. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-61739-4_6 Tika palaista tīmekļa lapa automātu mijiedarbību demonstrēšanai: http://quantumgames.pythonanywhere.com/ Uz 30.11.2020. tika sasniegti 12 no 13 projekta plānotiem rezultātiem. Darbs pie palikuša raksta veidošanas tiek atlikts līdz mobilitātes pasākumu atjaunošanai.

Last changed