Pavasaris

«Zvaigžņotā DEBESS» 2016. gada PAVASARIS (231) SATURS Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 2.lpp.
Gulbja Nova 1975. I.Platais, I.Jurģītis
Meklēt dzīvību uz Marsa. E.Mūkins Zinātnes ritums  – 3.lpp. 
Kurts Švarcs. Plazma un Visums.
Raitis Misa. Lielā hadronu pretkūļu paātrinātāja jaunumi un tālākie plāni – CERN vīzija. Atklājumi  – 14.lpp. 
Ilgonis Vilks, Aija Kalniņa. Iespējamais Plutona aizstājējs.
Irena Pundure. Savāda zvaigzne KIC 8462852 Gulbja zvaigznājā.
Irena Pundure. Habls iegūst zaigojošu dimantiem līdzīgu zvaigžņu klātu gobelēnu. Nobela prēmijas laureāti  – 19.lpp. 
Dmitrijs Docenko. Nepastāvīgas spoku daļiņas: 2015. gada Nobela prēmija fizikā.
Mārcis Auziņš. Einšteins un viņa Nobela prēmija.     
D.D. Īsumā: Krāforda balva astronomijā. Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 29.lpp. 
Jānis Jaunbergs. Raķešu žonglieri.
Mārtiņš Gills. Zieds Starptautiskajā kosmosa stacijā. Lietišķais kosmoss  – 33.lpp. 
Linda Gulbe. Satelīti, datori un iespēja redzēt vairāk.
I.D. Šogad svinam: Rīgas Politehniskais institūts (1896) – 120, Latvijas Zinātņu akadēmija (7.II 1946.) – 70, VSRC dibināšana (24.IV 1996.) – 20. Latvijas Universitātes mācību spēki  – 38.lpp. 
Andris Ambainis. Prof. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (10.XI 1942.-4.I 2016.).
Dr.math.habil. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds «Zvaigžņotajā Debesī». Latvijas zinātnieki  – 41.lpp. 
Raitis Misa. Par zinātni un dzīvi – saruna ar fiziķi Vjačeslavu Kaščejevu.
I.D. Šogad atceramies: Juris Birzvalks (5.III 1926.) – 90. Atskatoties pagātnē  – 46.lpp. 
Andrejs Alksnis. Ceļi tuvi – ceļi tāli (4.turpin.). Skolu jaunatnei  – 51.lpp. 
Inese Dudareva, Ausma Bruņeniece. Seminārs "Astronomijas izglītība Latvijā".
Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. Starptautiskā matemātikas olimpiāde. Amatieriem  – 61.lpp. 
Agnese Zalcmane. JAK sanāksmes atsākušās!
Ilgonis Vilks. Mēness gabaliņš F.Candera muzejā.   
I.D. Šopavasar atceramies: Sergejs Bohanovs (25.V 1906.) – 110, Elga Kaupuša (24.II 1926.) – 90. Hronika  – 63.lpp. 
Dainis Draviņš. Havajās turpinās konflikts ap amerikāņu 30-metrīgo teleskopu.
Vineta Reinberga. Izstādes Kosmiskā gaisma “Zvaigžņotajā Debesī” atklāšanas pasākums.
Temats Cosmic Light “Zvaigžņotās Debess” rakstos. 
I.P. Īsumā: Ievērojamākie sasniegumi Latvijas zinātnē 2015. gadā. Ierosina lasītājs  – 69.lpp.  
Arturs Balklavs-Grīnhofs. Astromaģija, kuru dēvē par astroloģiju (2.turpin.). Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2016. gada pavasarī.  – 73.lpp.   Pirmo reizi «ZvD»: Mārcis Auziņš, Aija Kalniņa, Vineta Reinberga, Agnese Šuste Contents. Содержание - 80.lpp.