Plakāts
Izvēlies panākumus - nāc studēt Latvijas Universitāte!

Uzņemšana augstskolās nav aiz kalniem, pieteikšanās bakalaura studijām Latvijas Universitātē (LU) notiks no 5. līdz 18. jūlijam. Topošiem studentiem LU piedāvā plašas iespējas iegūt kvalitatīvu un prestižu izglītību, kas kļūs par pirmo soli turpmākajā karjerā.

LU piedāvā vairākus dabaszinātņu studiju virzienus – šeit katrs varēs atrast sev tuvāko un interesantāko tēmu. Pieejamas gan budžeta, gan maksas studiju vietas! 

LU Bioloģijas fakultāte piedāvā studijas divās bakalaura līmeņu studiju programmās: Bioloģija un Biotehnoloģijas un bioinženierija. Studenti var apgūt kādu no 18 bioloģijas apakšnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. Biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā studenti iegūst iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, kā arī studiju procesā ir iespēja iepazīties ar praktisko darba organizāciju dažādos uzņēmumos un iestādēs.

LU Ķīmijas fakultāte piedāvā studijas trijās bakalaura līmeņu studiju programmās: Ķīmija, Arodveselība un drošība darbā un Darba aizsardzība (Rīgā un filiālēs, nepilna laika klātiene).

Ķīmiķis ir augsti pieprasīta profesija, un tā ir profesija visam mūžam! Programmas absolventi iegūst Eiropā atzītu diplomu, jo programmai ir Eiropas ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas (ECTNA) komisijas kvalitātes zīme  “Eurobachelor in Chemistry”. Programmas “Arodveselības un drošība darbā” studenti apgūst darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā, darba vides risku novērtēšanu un pārvaldību. Savukārt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Darba aizsardzība” mērķis ir sagatavot darba aizsardzības speciālistu, kas spēj organizēt, izveidot un vadīt darba drošības sistēmu uzņēmumā un spēj iesaistīt strādājošos savas darba vides uzlabošanā, līdz ar to nodrošinot visu strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanos.  

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte piedāvā akadēmiskās studijas Ģeogrāfijā, Ģeoloģijā, Ģeoinformātikā, Vides zinātnē un Kultūrvides mantojumā

Studijas šajā fakultātē palīdz labāk izprast mūsu strauji mainīgo un izaicinājumu bagāto pasauli, pētot dabas sistēmas un to mijiedarbību ar cilvēkvidi. Kritiskā domāšana, dabas un sociālo procesu attīstības tendenču un likumsakarību izpratne ir neatņemama tā sastāvdaļa. Studijas notiek LU Dabas mājā, kur studentiem pieejamas mūsdienīgas auditorijas, laboratorijas un iekārtas. Studiju laikā ir iespēja gūt studiju pieredzi ārzemēs Erasmus+ studentu apmaiņas programmā.

 “Kultūrvides mantojums” ir jauna un Latvijā unikāla starpnozaru akadēmiskā bakalaura studiju programmu, kas sagatavo starptautiska līmeņa speciālistus, kuri ir spējīgi kompleksi risināt jautājumus, kas saistīti ar kultūrvides mantojuma objektu atjaunošanu, saglabāšanu un attīstību. Šogad tiks uzņemti pirmie studenti!

LU Datorikas fakultāte sniedz akadēmisko un profesionālo izglītību datorzinātnē. Studentiem ir iespēja gūt vispusīgas pamatzināšanas datorikā un izvēlēties specializāciju datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, programminženierijā, informācijas sistēmās, datoru inženierijā un datorikas didaktikā. Studiju programmas Programmēšana un datortīklu administrēšana noslēgumā absolventi iegūst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un kvalifikāciju “Programmētājs” vai “Datorsistēmu un datortīklu administrators”.

Fakultātes studiju programmas ir Latvijas darba devēju un Eiropas izglītības ekspertu atzītas un apbalvotas ar Eiropas kvalitātes zīmi „Euro-Inf Quality Label”. Divas programmas var apgūt arī angļu valodā – Datorzinātnes un Dubultdiploma studiju programmu datorzinātnēs sadarbībā ar Linkolnas Universitāti.

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir tramplīns tālākām studiju iespējām un starptautiskai karjerai. Fakultāte nodrošina kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas (programmas Matemātika un Matemātiķis statistiķis), fizikas un optometrijas zinātnēs. Optometriju jeb redzes zinātni un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas plaša profila studijas var apgūt arī angļu valodā.

Studējošie iegūst gan teorētiskās zināšanas, gan iemaņas pētniecībā, kas nodrošina pamatu profesionālajai darbībai. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU Zinātņu mājā, izmantojot modernas mācību metodes. Pasniedzēji ir starptautiski aktīvi zinātnieki, kas doktora grādu un darba pieredzi ieguvuši labās vietējās un ārvalstu augstskolās.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās LU iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv, ar uzņemšanas kārtību var iepazīties šeit.

Izvēlies panākumus - nāc studēt Latvijas Universitāte!

Share

Related Content

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma
04.07.2022

Latvijas Universitātē izveidota jauna kultūrvides mantojuma studiju programma

Uzņemšana ir sākusies!
27.06.2022

Uzņemšana ir sākusies!

Nāc studēt humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē!
27.06.2022

Nāc studēt humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē!

Nāc studēt medicīnas un veselības zinātnes!
20.06.2022

Nāc studēt medicīnas un veselības zinātnes!

Latvijas Universitātē sācies izlaidumu laiks
17.06.2022

Latvijas Universitātē sācies izlaidumu laiks

Nāc studēt sociālās zinātnes Latvijas Universitātē!
13.06.2022

Nāc studēt sociālās zinātnes Latvijas Universitātē!

Kas jāzina par reģistrāciju studijām? Atbildēs studenti
08.06.2022

Kas jāzina par reģistrāciju studijām? Atbildēs studenti

"Izvēlies panākumus!" – TV raidījums par LU vērtībām, sasniegumiem un studiju iespējām
07.06.2022

"Izvēlies panākumus!" – TV raidījums par LU vērtībām, sasniegumiem un studiju iespējām

Šogad Latvijas Universitāte studētgribētājiem piedāvā divas jaunas studiju programmas
30.05.2022

Šogad Latvijas Universitāte studētgribētājiem piedāvā divas jaunas studiju programmas

Iepazīsti LU studiju virzienus, saņemot bukletus savā pastkastītē
26.04.2022

Iepazīsti LU studiju virzienus, saņemot bukletus savā pastkastītē