Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma DARBA AIZSARDZĪBA

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba aizsardzības speciālistu kā mērķtiecīgu personību, kas spēj organizēt, izveidot un vadīt darba drošības sistēmu uzņēmumā un spēj iesaistīt strādājošos savas darba vides uzlabošanā, līdz ar to nodrošinot visu strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Realizācijas vieta:

  • Rīga ( nepilna laika klātiene)
  •  Alūksnes filiāle (nepilna laika klātiene)
 

Mārtiņš Pužuls

Studiju laikā studenti iegūst zināšanas darba tiesību pamatos, darba aizsardzības likumdošanas aktos, darba vides riska faktoru novērtēšanā, arodveselības pamatos, darba ergonomikas pamatos.

Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās,studijas var arī  var turpināt profesionālajā bakalaura programmā  ”Arodveselība un drošība darbā”. kā arī sekmīgi konkurēt darba tirgū kā darba aizsardzības speciālistam.

2 gadi 3 mēneši nepilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti
Studiju maksa gadā - Rīgā 1100 EUR, Alūksnes filiālē - 1090 EUR
Darba aizsardzības speciālists

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu informācija par studiju programmu: