Datorzinātnes - bakalaura studiju programma (angļu valodā)

Datorikas fakultāte piedāvā studētgribētājiem mūsdienīgo, Eiropas ekspertu un Latvijas darba devēju atzīto bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes” apgūt arī angļu valodā.

Programma divreiz guvusi Eiropas ekspertu atzinumu - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi "Euro-Inf Label", tāpat studiju programma vairākkārt atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas, tāpēc programma ir izveidota tā, lai sniegtu pamatzināšanas datorikā, izvēlētajā specializācijā un matemātikā, attīstītu praktiskās iemaņas sarežģītu programmu izveidē, kā arī izpratni par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, savukārt 4,5 mēnešus ilgā prakse kādā IT organizācijā palīdz pārbaudīt iegūtās zināšanas un gūt papildu prasmes.

 

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, pēc tam students dodas 4,5 mēnešus ilgā praksē kādā IT organizācijā (starptautiskā vai vietējā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c).

Pēc prakses studentam jāizvēlas kāda no piecām speciālizācijām:

  • Programmatūras inženierija (software engineering) - vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta (programmētāji un programmatūras projektu vadītāji),
  • Informācijas sistēmas (information systems) - vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta (datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Informācijas tehnoloģijas (information technology) - vairāk uz datortīkliem orientēta (datortīklu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Datoru inženierija (computer engineering) - vairāk uz elektronisko aparātu un robotu būvi orientēta (iegultās programmatūras, sensoru tīklu speciālisti),
  • Datorzinātne (computer science) - vairāk uz teoriju orientēta (pētnieki un pasniedzēji).

Programmā būs jāapgūst: programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi), datoru uzbūve, tīmekļa tehnoloģijas, datubāzes, operētājsistēmas, projektu pārvaldība, matemātika, datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija) u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Studiju programmu atzinīgi novērtējuši darba devēji – vairākkārt LU datorzinātņu bakalaura studiju programma atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā 2017., 2018. un 2019. gadā.

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

Pilna laika klātiene: 4 gadi (8 semestri)
Studiju maksa gadā - 2200 EUR (uzņemšana notiek tikai maksas vietās)
Budžeta vietas – nav Maksas vietas - 50
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā, sākot no 2004. gada:

CE matemātikā*
CE latviešu valodā
CE angļu valodā, kura rezultāti atbilst Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes B2 līmenim vai starptautisko angļu valodas testu rezultāti, kurus apliecina pēdējo piecu gadu laikā izsniegts dokuments:
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72 punkti;
International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti;
Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis;
Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis;
Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B;
Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2;
LanguageCert International ESOL vismaz līmenis Communicator B2 (rakstisks un mutisks eksāmens)

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā līdz 2004. gadam (neieskaitot), vai personām ar īpašām vajadzībām:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);

2) starptautisko angļu valodas testu rezultāti, kurus apliecina pēdējo piecu gadu laikā izsniegts dokuments (izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā):

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72 punkti;
International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti;
Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis;
Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis;
Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B;
Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2;
LanguageCert International ESOL vismaz līmenis Communicator B2 (rakstisks un mutisks eksāmens)

Pieteikšanās programmai - šeit.