Datorzinātnes - bakalaura studiju programma (angļu valodā)

Datorikas fakultāte piedāvā studētgribētājiem mūsdienīgo, Eiropas ekspertu un Latvijas darba devēju atzīto bakalaura studiju programmu „Datorzinātnes” apgūt arī angļu valodā.

Programma divreiz guvusi Eiropas ekspertu atzinumu - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi "Euro-Inf Label", tāpat studiju programma vairākkārt atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas, tāpēc programma ir izveidota tā, lai sniegtu pamatzināšanas datorikā, izvēlētajā specializācijā un matemātikā, attīstītu praktiskās iemaņas sarežģītu programmu izveidē, kā arī izpratni par zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, savukārt 4,5 mēnešus ilgā prakse kādā IT organizācijā palīdz pārbaudīt iegūtās zināšanas un gūt papildu prasmes.

 

Programmas direktora p.i.

Dr.dat., prof. Zane Bičevska

Studiju programmas pirmie divi gadi sniedz vispusīgu teorētisko bāzi, pēc tam students dodas 4,5 mēnešus ilgā praksē kādā IT organizācijā (starptautiskā vai vietējā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c).

Pēc prakses studentam jāizvēlas kāda no piecām speciālizācijām:

  • Programmatūras inženierija (software engineering) - vairāk uz datorprogrammu izstrādi orientēta (programmētāji un programmatūras projektu vadītāji),
  • Informācijas sistēmas (information systems) - vairāk uz informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu orientēta (datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Informācijas tehnoloģijas (information technology) - vairāk uz datortīkliem orientēta (datortīklu speciālisti un projektu vadītāji),
  • Datoru inženierija (computer engineering) - vairāk uz elektronisko aparātu un robotu būvi orientēta (iegultās programmatūras, sensoru tīklu speciālisti),
  • Datorzinātne (computer science) - vairāk uz teoriju orientēta (pētnieki un pasniedzēji).

Programmā būs jāapgūst: programmēšana (dažādas programmēšanas valodas, datu struktūras, algoritmi), datoru uzbūve, tīmekļa tehnoloģijas, datubāzes, operētājsistēmas, projektu pārvaldība, matemātika, datorzinātnes matemātiskie pamati (automātu teorija, algoritmu teorija, varbūtību teorija, analītiskā ģeometrija) u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Studiju programmu atzinīgi novērtējuši darba devēji – kopš 2017. gada LU datorzinātņu bakalaura studiju programma ik gadu ir atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

Pilna laika klātiene: 4 gadi (8 semestri)
Studiju maksa gadā - 2900 EUR (uzņemšana notiek tikai maksas vietās)
Budžeta vietas – nav; Maksas vietas - 50
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

Vidējā izglītība.

Vispārīgie nosacījumi.

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā, sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā, CE matemātikā*, CE angļu valodā, kura rezultāti atbilst Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes B2 līmenim vai vispārīgo nosacījumu 1.16.1. punktā noteikto starptautisko angļu valodas testu rezultāti, kurus apliecina pēdējo piecu gadu laikā izsniegts dokuments;

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību Latvijā līdz 2004. gadam (neieskaitot), vai personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (atzīmei jābūt ne zemākām kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”);

2) vispārīgo nosacījumu 1.16.1. punktā noteikto starptautisko angļu valodas testu rezultāti, kurus apliecina pēdējo piecu gadu laikā izsniegts dokuments vai LU angļu valodas testā iegūtais rezultāts vismaz B2 līmenī. Angļu valodas prasmi nav nepieciešams apliecināt, ja vidējā izglītība iegūta angļu valodā, kā arī, ja vidējā izglītība iegūta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā ir iekļauts angļu valodas zināšanu vērtējums, kas pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai.

Pieteikšanās programmai - šeit.