Nāc studēt Latvijas Universitātē

Sociālās zinātnes pēta pašu svarīgāko – cilvēkus un viņu savstarpējās attiecības sabiedrībā. Tās apvieno visu zinātņu nozaru gūtās atziņas, lai darītu šo pasauli labāku. Ja tevi interesē ekonomika un uzņēmējdarbība, politika un tiesību zinātnes, socioloģija un komunikācijas zinātne, izglītība, psiholoģija un antropoloģija, tad sociālo zinātņu studijas ir tava īstā izvēle.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF)

Studē BVEF, lai strādātu gudrāk un pelnītu vairāk! Izmanto iespēju studiju laikā darboties LU studentu Biznesa inkubatorā un kļūsti par uzņēmēju, izcilas sekmes mācībās nekautrējies pārvērst naudā, piesakoties kādai no mecenātu stipendijai.

BVEF absolventi strādā valsts un privātos uzņēmumos, starptautiskās institūcijās, valsts pārvaldē un pašvaldībās. Paši veido savus uzņēmumus un kļūst par darba devējiem.

BVEF var studēt šādās bakalaura līmeņa studiju programmās:

Juridiskā fakultāte (JF)

JF ir lielākā, tradīcijām un sasniegumiem tiesību zinātnē bagātīgākā juridiskās izglītības realizētāja Latvijā. Lai kļūtu par juristu un iegūtu jurista kvalifikāciju, ir jāpabeidz studijas bakalaura studiju programmā un profesionālā maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne” un jānokārto kvalifikācijas eksāmens. Bakalaura studiju galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Maģistrantūras absolventiem ir iespēja studijas turpināt doktora studiju programmā. Fakultāte piedāvā arī akadēmiskā maģistra studiju programmu “Tiesības un organizāciju pārvaldība”, kas paredzēta galvenokārt interesentiem bez iepriekšējas izglītības tiesību zinātnē (jurista kvalifikācija netiek piešķirta).

JF var studēt šādās bakalaura līmeņa studiju programmās:

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF)

PPMF piedāvā apgūt nākotnes modernākās profesijas: svarīgākās cilvēkzinātnes – izglītības zinātnes un psiholoģiju, kā arī mūsdienās tik nepieciešamo grafikas un interjera dizaina jomu.

Studijas Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē attīsta ne tikai profesionālās kompetences, bet arī nodrošina personības izaugsmi atbalstošā vidē.

Studiju laikā ir iespējams studēt budžeta vietās, saņemt stipendiju, studēt vai būt praksē ārzemju augstskolās.

Esi pārmaiņu nesējs! Izvēlies PPMF!

Kļūsti par inovatīvu skolotāju, treneri un izglītības zinātņu speciālistu, daudzpusīgu psihologu, radošu grafikas vai interjera dizaina profesionāli.

PPMF var studēt šādās 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un bakalaura līmeņa studiju programmās:

Sociālo zinātņu fakultāte (SZF)

LU SZF ir 21. gadsimta fakultāte, kas piedāvā iegūt vērtīgas zināšanas un attīstīt digitālā laikmeta aktuālākās prasmes, lai spētu atrast, analizēt, izprast un veidot informāciju, viedokli un notikumus.

SZF studenti padziļināti aplūko procesus, kas rada un ietekmē sabiedrības domu, piesaistot atzītākos Latvijas un ārvalstu sociālo zinātņu pētniekus un speciālistus gan no profesionālās, gan akadēmiskās vides. Lekcijas un semināri veido balansu starp teoriju un praksi, reflektējot par un uzturot saiti ar aktualitātēm.

Kļūsti par žurnālistu, sociologu, diplomātu, sabiedrisko attiecību speciālistu, pētnieku, reklāmas speciālistu, antropologu, preses sekretāru, digitālās komunikācijas speciālistu, reklāmas radošo direktoru, redaktoru, raidījumu producentu, mediju speciālistu, deputātu, ES institūciju darbinieku, rīcībpolitikas analītiķi, sistēmu auditoru, politiku plānotāju, ES fondu plānotāju, dokumentu pārvaldības speciālistu, arhivāru, bibliotekāru, informācijas analītiķi, informācijas sistēmu speciālistu, kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu speciālistu, sociālās politikas analītiķi, sociālās attīstības plānošanas speciālistu, sociālo datu analītiķi u. c.

SZF var studēt šādās studiju programmās:

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās LU iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv, ar uzņemšanas kārtību var iepazīties LU mājaslapā.

Izvēlies panākumus – nāc studēt Latvijas Universitātē!

Share

Related Content

Uzņemšana ir sākusies!
27.06.2022

Uzņemšana ir sākusies!

Nāc studēt humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē!
27.06.2022

Nāc studēt humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē!

Nāc studēt medicīnas un veselības zinātnes!
20.06.2022

Nāc studēt medicīnas un veselības zinātnes!

Nāc studēt dabaszinātnes Latvijas Universitātē!
03.06.2022

Nāc studēt dabaszinātnes Latvijas Universitātē!