Programmēšana un datortīklu administrēšana - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju programmas mērķis ir 2,5 gadu laikā sagatavot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju industrijā strādāt spējīgus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē vai datoru tīklu izveidē un datoru sistēmu administrēšanā. Studiju programmas noslēgumā absolventi iegūst 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un kvalifikāciju "Programmētājs" vai "Datorsistēmu un datortīklu administrators". Programmā paredzēta prakse kādā IT organizācijā: starptautiskā uzņēmumā, valsts pārvaldē, jaunuzņēmumā u.c. Pēc diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkur­sa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 6. semestrī.  

Programmā būs jāapgūst: programmēšana, datoru arhitektūra un datortīkli, matemātika, datu struktūras, algoritmi, datubāzes, operētājsistēmas u.c.

Pēc studiju programmas beigšanas studentiem ir ļoti plašas iespējas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Programmas absolventiem ir iespēja bez konkur­sa turpināt studijas LU bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 6. semestrī.

Pilna laika klātiene: 2,5 gadi (5 semestri)
Studiju maksa gadā - 2450 EUR, 2022. gada rudens semestrī maksas vietas - 20
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī budžeta vietas - 40
Pirmā līmeņa profesionālās izglītības diploms un kvalifikācija "Programmētājs" vai "Datorsistēmu un datortīklu administrators"

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences datorzinātnes un informātikas zinātņu nozares vai matemātikas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2021. un 2022. gadā.