Projekta nosaukums: Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai 

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/004

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (kontaktpersona: Vadošais pētnieks Uldis Strautiņš)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.- 29.02.2020. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 600000,00 EUR, publiskā finansējuma apjoms- 555000,00 EUR (92,5%), līdzfinansējums- 45000,00 EUR (7,5%). LU daļa:  356054,10 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Maija Zaķe

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis – veicināt vietējo bioenerģijas resursu efektīvu izmantošanu enerģijas ražošanā ar samazinātu SEG emisiju izplūdi apkārtējā vidē, veidojot granulētu salmu (kviešu, rapšu), cieto un gāzveida kurināmo (koksne, ogles, kūdra, propāns, biogāze) kombinētos gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesus, optimizējot maisījumu sastāvu un izvērtējot maisījuma sastāva ietekmi uz šo procesu veidošanos, procesu stabilizācijai un efektivitātes palielināšanai izmantojot virpuļplūsmas un elektrodinamisko vadību.

Projekta atbalstāmās darbības:

1. Rūpnieciskie pētījumi, kas apvienos eksperimentālos pētījumus (LUFI) ar procesu matemātisko un skaitlisko modelēšanu (LUMII), izvērtējot cieto un gāzveida kurināmo piedevu ietekmi uz granulēto salmu kombinēto gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesu veidošanos, šo procesu efektivitātes palielināšanai un regulēšanai izmantojot elektrodinamisko vadību. Pētījumi ietvers viedas tehnoloģijas prototipu izstrādi un validāciju laboratorijas vidē (TRL-4).

2. Jaunu tehnoloģiju eksperimentālā izstrāde. Eksperimentālā izstrāde tiks veikta, modificējot tehnoloģijas prototipa (TRL-4) galvenās sastāvdaļas darbībai pie palielinātas siltuma jaudas un integrējot ar rūpniecisko granulu degli. Jaunās tehnoloģijas (TRL-5) validācijai tiks izmantoti optimizēta sastāva kurināmo maisījumi, veicot procesu elektrodinamisko vadību, samazinot SEG emisijas un nodrošinot efektīvāku salmu izmantošanu ekoloģiski tīrākas siltuma enerģijas ražošanai.

Projekta galvenie rezultāti: 12 raksti SCI žurnālos; 7 referāti Starptautiskās konferencēs, 1 zinātība; 2 viedās tehnoloģijas prototipi.

Projekta informācija sadarbības partnera tīmekļa vietnē: http://www.lumii.lv/resource/show/890

Projekta īstenošana: 

1. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2017.gada pirmo darbības kvartālu

2. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2017.gada otro darbības kvartālu 

3. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2017.gada trešo darbības kvartālu

4. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2017.gada ceturto darbības kvartālu

5. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2018.gada pirmo darbības kvartālu

6. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2018.gada otro darbības kvartālu

7. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2018.gada trešo darbības kvartālu

8. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2018.gada ceturto darbības kvartālu

9. Projekta "Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai " pārskats par 2018.gada ceturto darbības kvartāla pēdējo mēnesi

10. Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2019.gada I. darbības kvartālu

11. Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2019.gada aprīli

12. Projekta “Biomasas kombinēto Projekts “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ noslēdzies 2020.gadā. degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2019. gada pirmo pusgadu

13. Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2019. gada III. ceturksni

14. Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2019. gada III.ceturksni un IV.ceturkšņa pirmo mēnesi.

15. Projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ pārskats par 2019. gada novembri, decembri un 2020.gada janvāri.

16. Projekts “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai “ noslēdzies 2020.gadā.

 
Pēdējās izmaiņas veiktas