Šovasar jubileja: LU Astronomijas institūtam (1.VII 1997.) – 20

No «ZvD» 236.numura  28.lpp. 20 gadu 1997. gada 1. jūlijā sāka darboties Latvijas Universitātes Astronomijas institūts, kas izveidots Latvijas Zinātņu akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas (LZA RO) integrēšanas rezultātā Latvijas Universitātē (LU), apvienojot to ar LU Astronomisko observatoriju (AO). 17.jūn.1997. LZA RO darbinieki, kuru darba telpas bija galvenokārt Rīgā, atstāja LZA Augstceltni, lai pārceltos uz Raiņa bulvāri 19, kur iepriekš tika sagatavotas telpas darbam un lielai grāmatu krātuvei, ko daļēji no Baldones Riekstukalna pārveda uz Rīgu. Kopējais darbinieku skaits – 38: 20LZA RO + 18LU AO, tostarp 16 zinātņu  doktoru (9LZA RO + 7LU AO). Institūta pirmais direktors līdz aiziešanai mūžībā (13.apr.2005.) LZA koresp. loc. Dr. phys. prof. Arturs Balklavs-Grīnhofs, tad LZA koresp. loc. Dr. phys. Māris Ābele (2005-2010) un kopš 2010.g. – Dr. phys. Ilgmārs Eglītis. I. P.