Vasara

«Zvaigžņotā DEBESS» 2017. gada VASARA (236) SATURS   In memoriam Andrejs Alksnis  – 2.lpp.    Andreja Alkšņa (1928-2017) dzīvesgaitas apraksts. Līdzjūtības. Atvadu vārdi.     Profesora Andreja Alkšņa zinātnisko darbu saraksts   Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 14.lpp.  Saturna gredzenu spožuma noslēpumi. J.Francmanis Merkura krāterim - Raiņa vārds. E.Mūkins Zvaigžņotā debess 1977. gada vasarā. Ā.Alksne   Zinātnes ritums  – 15.lpp.   Kurts Švarcs. Teleskopi paver skatu uz agrīno Visumu.   Atklājumi  – 23.lpp.   Kurts Švarcs. Pundurgalaktika Henize 2-10 ar masīvu melno caurumu. Jānis Kuzmanis. Karstā tēma – FRB 121102 I.P. Šovasar jubileja: LU Astronomijas institūtam (1.VII 1997.) – 20.    Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 29.lpp.   Juris Kalvāns. Vai Zemes okeāniem ir starpzvaigžņu izcelsme? Jānis Jaunbergs. Nekārtības Saturna gredzenos. Irena Pundure. Habla 27.gadadienai divas mijiedarbojošās galaktikas. I.D. Šovasar atceramies: Johanam Brocem (12.IX 1742.) – 275.   Marss tuvplānā  – 41.lpp.   Raitis Misa. Marsa pusaudzis visurgājējs Opportunity.   Apspriedes un sanāksmes  – 44.lpp.   Mārtiņš Sudārs. Kosmosa infrastruktūras attīstība.   Skolu jaunatnei  – 50.lpp.   Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 3. posma uzdevumi.   Amatieriem  – 54.lpp.   Ilgonis Vilks. Publisko observatoriju pulks paplašinās. Mārtiņš Keruss. Ikgadējais astronomijas amatieru salidojums Starspace observatorijā Kaltiņos.   Kosmosa tēma mākslā  – 58.lpp.    Jēkabs Štrauss. Zvaigžņotais visums grafikas mākslā (1. turpin.). J.L. Kas ir šis majors (mīkla).   Hronika  – 65.lpp.   Ilgmārs Eglītis. Pārskats par LU Astronomijas institūta darbību 2016. gadā. Ilgonis Vilks. Zvaigžņu nosaukumu standartizācija.   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2017. gada vasarā.  – 73.lpp.   I.P., I.D. Šovasar atceramies: Frīdriham Canderam (23.VIII 1887.) – 130; Staņislavam Vasiļevskim (20.VII 1907.) – 110.   Contents. Содержание  - 80.lpp.