Rudens

«Zvaigžņotā DEBESS» 2017. gada RUDENS (237)  SATURS   Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 1.lpp.  Strīds par Habla konstantes lielumu. U.Dzērvītis Desmit «Venēras»: aparāti, lidojumi un rezultāti. E.Mūkins   Zinātnes ritums  – 2.lpp. Kurts Švarcs. Jauni atklājumi Oriona molekulāros mākoņos.   Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 10.lpp. Jānis Jaunbergs. Encelāda sāļā elpa. Raitis Misa. Voyager – visilgāk un vistālāk.  I.P. Mīklas “Kas ir šis majors?” atminējums.   Observatorijas un instrumenti  – 24.lpp. Jānis Kuzmanis. Drakons raugās debesīs Kalvis Salmiņš. Par ILRS lāzerlokācijas konferenci Rīgā. I.P. Šoruden jubileja: Dzintaram Blūmam (8.XI 1947.) - 70.   Apspriedes un sanāksmes  – 29.lpp. Mārtiņš Sudārs. Kosmosa infrastruktūras attīstības tendences Eiropā.  Mārtiņš Gills. Planetoloģijas kongress Rīgā.   Atskatoties pagātnē  – 34.lpp. Natālija Cimahoviča. Par Saules koronas virpuļiem un to ietekmi uz Zemi un sabiedriskiem procesiem. I.D., I.P. Šoruden jubileja: VAĢB Latvijas nodaļai (18.XI 1947.) – 70, LPSR ZA Radioastrofizikas observatorija (1.XII 1967.) – 50.    Skolu jaunatnei  – 36.lpp. Māris Krastiņš. Latvijas 45. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde. Kristīne Adgere. Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference. Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. Latvijas 67. matemātikas olimpiādes    uzdevumu atrisinājumi.   Hronika  – 52.lpp. Raitis Misa. Zemes orbītā veiksmīgi nogādāts Latvijas pirmais Zemes mākslīgais pavadonis «Venta-1». Raitis Misa. CERN zinātnes nedēļa Latvijā. Kalvis Salmiņš. Latvijas un Igaunijas praktikanti LU Astronomijas     institūtā.   Jautā lasītājs  – 56.lpp. E. Auziņš. Kāpēc Urānam pieņemts pretējs rotācijas virziens?   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2017. gada rudenī. – 58.lpp. I.P. Asteroīds (457743) Balklavs = 2009 HW20.   Contents. Содержание  - vāku 3.lpp. Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2018 (Sastādītājs Juris Kauliņš).