Pavasaris

«Zvaigžņotā DEBESS» 2017. gada PAVASARIS  (235)  SATURS   Pirms 40 gadiem «Zvaigžņotajā debesī»  – 2.lpp. No kā sastāv Venēras mākoņi? E.Mūkins    III Vissavienības jauno astronomu salidojums. J.Miezis   Zinātnes ritums  – 3.lpp.   Kurts Švarcs. Jauni atklājumi Piena Ceļa galaktikā.   Atklājumi  – 10.lpp.   Ilgmārs Eglītis. Mazās planētas ieguvušas latviskus nosaukumus. Irena Pundure. Pie Centaura Proksimas atrasta Zemes masas planēta.   Kosmosa pētniecība un apgūšana  – 15.lpp.   Jānis Jaunbergs. Saturna mākoņu noslēpumi. Andris Slavinskis. Igaunijas Studentu satelītu programmas ESTCube ieguldījums lielākajā cilvēces izaicinājumā.   Raitis Misa. Neiespējamais dzinējs, kas visdrīzāk ir iespējams. Irena Pundure. ESO VLT meklēs planētas Centaura Alfas sistēmā.   Zeme un kosmoss  – 32.lpp.   Jānis Kuzmanis. Ne tikai asteroīdi!   Atskatoties pagātnē  – 38.lpp.   Mārtiņš Gills. Pa Tiho Brahes pēdām Hvenas salā.     Natālija Cimahoviča. Apcere: Mēs Visumā. Vēlreiz par Lemetru.   Skolu jaunatnei  – 46.lpp.   Maruta Avotiņa, Agnese Šuste. 2015.gada Starptautiskās matemātikas olimpiādes uzdevumu atrisinājumi.   Amatieriem  – 51.lpp.   Māris Krastiņš. Zvaigžņu atspulgi Salacas ūdeņos.   Kosmosa tēma mākslā  – 54.lpp.    Jēkabs Štrauss. Zvaigžņotais visums grafikas mākslā.   Hronika  – 63.lpp.   Ilgmārs Eglītis. Astronomes Mārītes Eglītes dzīves gājums. Ilze Veigura, Ilona Vēliņa-Švilpe. Scientiae et Patriae: Latvijas un Latvijas Universitātes vārds Visumā. Ilgonis Vilks. Astronomiskā torņa trešā desmitgade. Kalvis Salmiņš. 2016. gada 31. decembrī koriģēts UTC. Šopavasar atceramies/jubileja: Ernests Ābele (19.V 1907.) – 110;     Māris Ābele (27.IV 1937.) – 80, Agris J. Kalnājs (8.V 1937.) – 80. I.D. Sveicam: Nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē 2016. gadā; Artura Balklava balva – akadēmiķim Oļģertam Dumbrājam. I.P.   Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2017. gada pavasarī.  – 73.lpp.   Pirmo reizi «ZvD»: Jānis Kuzmanis, Ilze Veigura   Contents. Содержание  - 80.lpp.