Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša un Gunta Kalvāne. Foto: IZM

19. janvārī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošajai pētniecei, ģeogrāfijas zinātņu doktorei Guntai Kalvāne saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās darbības veicināšanā, popularizējot un praktizējot sabiedrisko zinātni.

Valdības apbalvojumi vairākiem izciliem nozares darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un zinātnē tika piešķirti 2022. gada 18.oktobrī, un svinīgā pasākumā ministrijā pasniegti oktobra nogalē, taču G. Kalvāne nevarēja būt klāt, jo vienu semestri studēja Buffalo Universitātē, ASV.

Guntas vārds daudziem noteikti saistās arī ar lielisko zibakciju “Viena diena Latvijā” pagājušā gada 30. aprīlī, kad cilvēki bija aicināti iesūtīt ābeles, ievas un bērza fotogrāfijas. Organizatori saņēma vairāk nekā pusotru tūkstoti attēlu no 364 vietām Latvijā.

“Kā zinātni padarīt pieejamu ikvienam, tuvināt sabiedrībai un runāt vienā valodā? Sabiedriskā zinātne ir atbilde uz visiem šiem jautājumiem. Man ir patiess prieks, ka arī Latvijā pēdējos gados aktualizējas atvērtās zinātnes koncepts, jo ticu, ka tā ir zinātnes nākotne – koprade. Un es esmu lepna, ka varu būt daļa no šīs kopienas. Sabiedriskā zinātne ir stāsts ne tikai par zināšanām, bet arī par zinātnes sociālo ietekmi,” teic G. Kalvāne.

Atzinības rakstus no Latvijas Universitātes arī saņēma:

  • Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošajai pētniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Sanita Reinsone par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās sadarbības un koprades veicināšanā;
  • Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, vēstures zinātņu doktors Ēriks Jēkabsons par nozīmīgu ieguldījumu Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures pētniecībā.
  • Literatūrzinātniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesorei un filoloģijas doktore Janīnai Kursīte-Pakule par nozīmīgu ieguldījumu latviešu folkloras, mitoloģijas, valodas un novadu specifikas pētniecībā un popularizēšanā, latviskās identitātes stiprināšanā un kultūras un filoloģijas profesionāļu izaugsmē.
  •  LU Latviešu valodas institūta pētniece, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja, latviešu un latgaliešu rakstu valodas skolotāja Veronika Dundure par nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu rakstu valodas apmācībā, popularizēšanā un apguves attīstīšanā, kā arī latgaliešu kultūrvēstures zināšanu tālāknodošanā, stiprinot latgalisko identitāti Latvijā.
  • Par nozīmīgu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts LU Latvijas vēstures institūta pētniecei, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Etnogrāfijas departamenta vadītājai, etnogrāfei, vēstures zinātņu doktorei Aijai Jansonei.

Sveicam un lepojamies!

Dalīties

Saistītais saturs

Starp LZA 2022. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem dominē LU pētnieku ieguldījums
13.01.2023.

Starp LZA 2022. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem dominē LU pētnieku ieguldījums

LU zinātniekiem un profesoriem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi
28.10.2022.

LU zinātniekiem un profesoriem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi

Ministru kabineta Atzinības rakstus saņem seši LU pētnieki
19.10.2022.

Ministru kabineta Atzinības rakstus saņem seši LU pētnieki