Foto: Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas Universitātes zinātnieki Zita Kārkla, Inese Vārna, Aleksejs Zolotarjovs un Kristaps Paļskis ir iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā kalendārā, kas vēsta par 12 Latvijas zinātnē nozīmīgām personībām. Izstāde “Zinātne Latvijai 2023” ar kalendāra fotogrāfijām un zinātnieku stāstiem video formātā līdz 26. janvārim ir apskatāma Āgenskalna tirgū.

Dr. philol. Zita Kārkla. Literatūrzinātniece un kritiķe, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece

Literatūrzinātniece, kura pēta ilgstoši marginalizētās grupas – sieviešu rakstnieču – lomu latviešu literatūras vēsturē. Zitas mērķis ir ambiciozs – latviešu sieviešu rakstniecības vēstures tapšana. Apkopojošā veidā šāds pētījums vēl nav īstenots. Viena no Zitas pēcdoktorantūras pētījuma tēmām ir 19. gadsimta ceļojumu apraksti periodikā, kur dokumentēti ne vien vēsturiski notikumi, bet atspoguļota arī tā laika sieviešu dzīve.

Dr. sc. ing. Inese Vārna. LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošā pētniece

Piedalījusies Latvijas zinātnieku lepnuma – digitālās zenīta kameras VESTA prototipa – izstrādē. Vieglā, mobilā un precīzā digitālā ierīce gravitācijas lauka virziena mērījumiem ir guvusi plašu atzinību zinātniskajās aprindās arī citviet pasaulē. Ar šo ierīci saistīti arī Ineses pēcdoktorantūras pētījumi, lai panāktu kameras augstāku precizitāti atmosfēras traucējumu apstākļos.

Dr. phys. Aleksejs Zolotarjovs. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optisko materiālu laboratorijas vadītājs

2022. gadā saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Ludviga un Māra Jansonu vārdbalvu fizikā.

Kopā ar kolēģiem veicis unikālu pētījumu, proti, pirmais pasaulē izmantojis plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodi luminiscējoša pārklājuma izgatavošanai. Tam piemīt specifiskas optiskās īpašības – spēja izstarot ar ultravioletā un jonizējošā starojuma palīdzību uzkrāto enerģiju kā redzamo gaismu, nodrošinot ilgstošu pēcspīdēšanu. Kā laboratorijas vadītājs aizrautīgi veicina atklājumu un pētījumu rezultātu publiskošanu, jauno fiziķu ieinteresēšanu un piesaisti darbam zinātnē.

Mg. phys. Kristaps Paļskis. Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students, Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) pētnieks

Medicīnas fiziķis ar aizrautību pēta, kā mūsdienīgās paātrinātāju tehnoloģijas izmantot staru terapijā, lai efektīvāk ārstētu audzējus. Doktora promocijas darba pētījumu Kristaps veic CERN, kur Baltijas zinātnieku grupā viņš dod savu artavu, arī lai īstenotu sapņu projektu – moderna un inovatīva pētniecības un vēža ārstniecības centra izveidi Baltijas valstīs.

Dalīties