Latvijas Universitātes (LU) 77. starptautiskā zinātniskā konference norisinās no 2019. gada 25. janvāra līdz 31. martam. Konference šogad norisināsies jau 77. reizi, un tā ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

Pēdējos gados LU konference ir apvienojusi daudzus Universitātes un Latvijas zinātniekus, kā arī kļuvusi par vietu, kur zinātnes sasniegumi tiek apspriesti gan ar uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu  zinātniskām institūcijām. Pagājušajā gadā konferences statuss tika mainīts no nacionāla uz starptautiska līmeņa konferenci.

2019. gads iezīmējas ar to, ka daudzas konferenču sekcijas sēdes notiek ne tikai LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, bet arī jaunuzceltajā Zinātņu mājā.

Šogad darbs tiek organizēts 47 sekcijās ar vairāk nekā 120 sekciju sēdēm un plenārsēdēm. Uz šo brīdi reģistrējušies jau vairāk nekā 1000 referentu.

Šogad pirmo reizi reģistrēšanās un informācija pieejama jaunajā konferences vietnē.

Arī turpmāk LU konferenci plānots organizēt sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, piesaistot ārvalstu zinātniekus, kā arī 12 prioritāro pētniecības tēmu sekciju darbā.

Pirmās konferences plenārsēdes un sekciju sēdes norisinājās Datorikas fakultātē un Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē 25.janvārī.

Ikviens interesents aicināts piedalīties 77. zinātniskajā konferencē!

Dalīties