Latvijas Universitāte (LU) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2018. gada 1. novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” Nr.8.2.2.0/18/A/010 ieviešanu.

Projekta īstenošanas periods 01.10.2018.–30.09.2022.

Projekta mērķis ir LU un tās koledžu - LU P.Stradiņa medicīnas koledžas un LU Rīgas medicīnas koledžas akadēmiskā personāla izaugsmes un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana.

Lai piesaistītu jaunus pasniedzējus LU, ir izsludinātas vakances doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla iesaistei akadēmiskajā darbā LU (Eiropas komisijas portālā EURAXESS, Latvijas Vēstnesī, Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē un LU tīmekļvietnē).

Projekta laikā paredzēta akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveide, tajā skaitā profesionālās angļu valodas apguve un specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar nozari, kā arī stažēšanos uzņēmumos, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla un attiecīgi studiju satura sasaisti ar reālo situāciju attiecīgajā nozarē.

Projekta kopējie izdevumi 4 396 647,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 3 737 149,95 EUR, valsts budžeta finansējums 659 497,05 EUR.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitāte veicinās akadēmiskā personāla izaugsmi un attīstību
25.10.2018.

Latvijas Universitāte veicinās akadēmiskā personāla izaugsmi un attīstību