Latvijas Universitāte (LU) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2018. gada 24. oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta “Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls” Nr.8.2.2.0/18/I/004 (turpmāk – Projekts) ieviešanu.

Projekta īstenošanas periods 27.08.2018.–30.09.2022.

Projekta mērķis ir studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla izaugsmes  un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana.

Lai piesaistītu jaunus pasniedzējus Latvijas Universitātē, ir izsludinātas vakances doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla iesaistei akadēmiskajā darbā LU (Eiropas komisijas portālā EURAXESS, Latvijas Vēstnesī, Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē un LU tīmekļvietnē).

Projekta laikā paredzēta akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveide, tajā skaitā profesionālās angļu valodas apguve un specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar nozari, kā arī  stažēšanos izglītības iestādēs, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla un attiecīgi studiju satura sasaisti ar reālo situāciju attiecīgajā nozarē.

Projekta kopējie izdevumi 1 655 886,67 EUR, t.sk. ESF finansējums 1 407 503,67 EUR, valsts budžeta finansējums 248 383,00 EUR.

   

Dalīties

Saistītais saturs

LU veicinās akadēmiskā personāla izaugsmi un attīstību vēl 17 studiju virzienos
02.11.2018.

LU veicinās akadēmiskā personāla izaugsmi un attīstību vēl 17 studiju virzienos