LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Sestdien, 27. oktobrī, darbu turpinās Jauno Vēsturnieku skola.

Vēstures fakultātē Aspazijas bulvārī 5, 510. telpā plkst. 10.30 profesors Ilgvars Butulis nolasīs lekciju "Kultūra padomju Latvijā 1940 - 1985". Tajā viņš iepazīstinās skolēnus ar galvenajām norisēm literatūrā un mūzikā padomju okupācijas periodā, specifisko izteikšanās formu zemtekstos, varas un mākslas attiecībām. Pēc nodarbības interesentiem būs iespēja apmeklēt LU Bibliotēku jaunajā LU Dabas mājā Torņkalnā. LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola paredzēta 10.–12. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas par studijām LU VFF. Vairāk informācijas

Dalīties

Saistītais saturs

LU vēsturnieki aicina apmeklēt publiskās lekcijas par Latvijas ceļu uz neatkarību
24.10.2018.

LU vēsturnieki aicina apmeklēt publiskās lekcijas par Latvijas ceļu uz neatkarību