Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Vēstures un filozofijas fakultāte aicina uz lekciju par kristīgo konfesiju stereotipiem Latvijā
Inta Briede
12.12.2017

13.decembrī Dr. hist. Kristīne Ante noslēgs populārzinātnisko lekciju ciklu “Reformācijas 500. gadadienu atzīmējot: Reformācija un tās pēdas Latvijas vēsturē” ar lekciju "Apgaismotie luterāņi, fanātiskie baptisti, tumsonīgie pareizticīgie un katoļi? Stereotipi par konfesionālo piederību 19./20.gadsimta mijas publisko diskusiju krustugunīs".

Latvijas kristīgās draudzes mūsdienās pamatoti lepojas ar veiksmīgu sadarbību dažādās jomās, tomēr šāda attieksme ir salīdzinoši nesena parādība. Gadsimtiem ilgi starp kristīgo konfesiju pārstāvjiem valdīja neiecietība, kas izpaudusies gan kā militāri, gan kā dažādi sadzīviski konflikti. Vēl pat 19./20.gs. mijā bija plaši izplatītas dažādas baumas, māņi un stereotipi par citu ticību piederīgajiem.Šīs publiskās lekcijas klausītāji varēs iepazīties ar Latvijas kristīgo draudžu vidē izplatītajiem stereotipiem un padziļināt savas zināšanas par tradicionālo konfesiju priekšstatiem par Dievu, sabiedrību un garīgajiem rituāliem. Lekcijas noslēgumā tiks raksturots, ar kādiem argumentiem luterāņi, katoļi, pareizticīgie un baptisti mēģināja pārliecināt savus ticīgos, ka tieši viņu ticība latviešu mentalitātei ir vispiemērotākā. Lekcija notiks LU Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5, 510.auditorijā. Sākums plkst. 18.00. Ieeja brīva.

Aicināti visi interesenti!

Lekciju cikla programma: http://www.lu.lv/zinas/t/48819/

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, sākot no 25. oktobra, trešdienu vakaros aicina apmeklēt populārzinātnisko lekciju ciklu “Reformācijas 500. gadadienu atzīmējot: Reformācija un tās pēdas Latvijas vēsturē”. 

Ar šo lekciju ciklu tiek turpināta iepriekšējo gadu tradīcija, kad bija iespēja noklausīties ciklus “Vēstures mozaīka”, “Latvija gadsimtu gaitā: desmit vēsturiskas skices”, “Kultūras mantojums: saglabāšana, interpretācija, restaurācija”, “Reformācijas 500.gadadienu sagaidot: Baznīca un reliģiozitāte viduslaiku Livonijā pirms Reformācijas”. Šā gada priekšlasījumi aicina pievērst uzmanību Reformācijas 500. gadadienai, ko atzīmējam šogad.

Lekcijas populārā formā aplūko aktuālu pētniecisko problēmu loku,  atspoguļo jaunāko pētījumu rezultātus un pētnieku atziņas. Kopumā notiks astoņas lekcijas, kas raksturos Reformācijas norises un iespaidu uz Latvijas vēsturi turpmākajos gadsimtos, īpaši pievēršot uzmanību sabiedrības reliģiozitātes un konfesionālo atšķirību dažādajām izpausmēm, Reformācijas iesakņošanos sekmējošajiem un kavējošajiem faktoriem, protestantisma lomai latviešu tautas vēsturē, Evaņģēliski luteriskās baznīcas attīstībai. Aicinām visus interesentus! 

Lekcijas notiks katru trešdienu no 25. oktobra līdz 13. decembrim plkst. 18.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5, 510. auditorijā. Katra lekcija ilgs pusotru stundu un pēc tās paredzēta diskusija.

Lekcijas būs skatāmas tiešraidē LU portālā.  Arī lekciju videoieraksti būs pieejami LU portālā, kā arī YouTube vietnē

PROGRAMMA