Par pārmaiņām izglītībā!

Šodien ikvienam skolēnam būtu jābūt iespējai apgūt dabaszinātnes un matemātiku ieinteresēti, saistībā ar reālo dzīvi, ar mūsdienīgām mācību metodēm, izmantojot elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas. Tāpat arī ikvienam skolotājam jākļūst par atbalstu un konsultantu, lai skolēni ar interesi un laikmetam atbilstoši mācītos dabaszinātnes un matemātiku.
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra darbs ir virzīts, lai mainītos un attīstītos: 

  • skolotāju profesionālā pilnveide un metodiskais atbalsts skolotājiem;
  • skolēnu ieinteresētība izvēlēties karjeru, kas saistīta ar dabaszinātnēm un matemātiku;

  • pētnieciskā darbība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju izglītībā;

  • zinātnes popularizācija un komunikācija ar sabiedrību.

Centra mērķi:

  • attīstīt zinātniski pētniecisko darbību un inovāciju ieviešanu dabaszinātņu un matemātikas izglītībā un citās ar tām saistītajās jomās;

  • attīstīt izglītojošo darbību, sekmējot inovāciju ienākšanu izglītības sistēmā un pēctecību un sadarbību starp vispārējo un augstāko izglītību, zinātni, to skaitā starp dažādām zinātņu apakšnozarēm;

  • veicināt  skolēnu un sabiedrības kopumā interesi par dabaszinātnēm un matemātiku.

Šo pārmaiņu ieviešanā centrs sadarbojas ar skolām, augstskolām, uzņēmējiem.