Pētījuma “Augstākā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” dalībnieki. Foto no personīgā arhīva

Latvijas Universitātes (LU) izglītības zinātņu pētniekiem rudens cēliens ir iesācies ļoti aktīvi – meistarklasē uzklausīti Helsinku Universitātes asociētās profesores Heidi Hītinenas (Heidi Hyytinen) padomi vispārīgo prasmju integrēšanā augstākajā izglītībā, kā arī noticis pētījuma “Augstākā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” darba seminārs, kurā ziņots par pirmajiem rezultātiem.

Kopš 2022. gada maija, uzsverot caurviju kompetenču pilnveidi par nozīmīgu studiju procesa rezultātu, Latvijas Universitātes īsteno projektu “Augstākā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā”. Pētījums ir iegājis otrajā kārtā, strādājot pie izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas.

Pētniekiem un kolēģiem no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2022. gada 2. septembrī bija iespēja piedalīties Helsinku universitātes asociētās profesores H. Hītinenas meistarklasē, kurā tika sniegts ieskats Somijas pieredzē par mērķtiecīgu studentu caurviju kompetenču attīstīšanu augstskolas studiju procesā. Helsinku kolēģi ir pārliecinājušies, ka jomai specifisko un caurviju kompetenču meistarīga kombinēšana ir nozīmīgs profesionālās autonomijas konstruēšanas priekšnosacījums.

Savukārt  9. septembrī projekta komanda tikās seminārā, lai apspriestu vasarā padarīto un plānotu turpmākās aktivitātes.

Pasākuma laikā tika prezentēti izpētes rezultāti par:

  • uzņēmējspēju un digitālo kompetenci caurviju un profesionālās kompetences ietvarā; 
  • globālās un pilsoniskās kompetences dalījuma vai apvienojuma pamatojumu;
  • kompetenču saskaņošanu starp vispārējo, profesionālo un augstāko izglītību,
  • augstākās izglītības iestāžu personāla tālākizglītības programmas izveidi, kas palīdzētu  novērtēt studentu caurviju kompetences un iekļaut tās studiju rezultātos.

Tika pārrunāti arī jautājumi par pedagogu profesionālās kompetences novērtēšanas metodoloģijas aprobāciju u.c. Jau šī gada beigās IZM gaida pētījuma starpziņojumu, lai iestrādātu pirmos rezultātus izglītības politikas plānošanas dokumentos.

Pētījumu ar Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtā līguma ietvaros veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, taču kopumā tajā iesaistīti vadošie pētnieki, pētnieki, eksperti un zinātniskie asistenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Helsinku Universitāte (Somija).  Pētījuma vadītāja – LU prof. Zanda Rubene.

Pētījums noslēdzas 2023. gada oktobrī.

 

Pētījuma „Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” 2. kārta īstenota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. 

Dalīties

Saistītais saturs

Profesore Zanda Rubene: Sevi identificēju ar Latvijas Universitāti
15.09.2022.

Profesore Zanda Rubene: Sevi identificēju ar Latvijas Universitāti

Skolu vakanču kartē Esiskolotajs.lv pieejamas teju 350 vakances pedagogiem
18.08.2022.

Skolu vakanču kartē Esiskolotajs.lv pieejamas teju 350 vakances pedagogiem