Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Dome pauž atbalstu profesoram Indriķim Muižniekam, atkārtoti virzot profesora kandidatūru rektora amatam. ĢZZF dome 12. aprīļa sēdē vienojās par kandidatūru, novērtējot profesora Indriķa Muižnieka līdzšinējo ieguldījumu LU attīstībā un Dabaszinātņu akadēmiskā centra izveidē.

Profesors Indriķis Muižnieks dzimis 1953. gadā. 1976. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāti (BF), iegūstot bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikāciju. Docētāja darbu Universitātē I. Muižnieks uzsācis 1992. gadā. 1996. gadā ievēlēts docenta amatā, pēc gada kļūstot par profesoru mikrobioloģijas apakšnozarē. No 1992. līdz 1998. gadam vadījis LU BF Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedru, bet BF dekāna pienākumus pildījis no 1997. līdz 2000. gadam. 2000. gadā Muižnieks kļuva par LU zinātņu prorektoru, bet LU rektora amatā pirmoreiz ievēlēts 2015. gada 4. jūnijā. Indriķis Muižnieks ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi rektoru uz četriem gadiem ievēl amatā LU Satversmes sapulce. Rektoru var ievēlēt amatā divus amata termiņus pēc kārtas. Šogad vēlēšanas notiks 24. maijā. Rektora amata kandidātu izvirzīšana turpināsies līdz 18. aprīlim.

Līdz šim profesoru Indriķi Muižņieku izvirzījusi Medicīnas fakultāte, LU Materiālu mehānikas institūts, Latviešu valodas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Cietvielu fizikas institūs, Bioloģijas fakultāte, Ķīmiskās fizikas institūts, kā arī Bioloģijas institūts.

Dalīties