Donāts Erts un Indriķis Muižnieks šī gada Latvijas Universitātes darbinieku sapulcē.

Otrdien, 23. oktobrī, par izciliem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā valsts apbalvojums – Ministru kabineta Atzinības raksts – piešķirts Latvijas Universitātes (LU) rektoram profesoram Indriķim Muižniekam un LU Ķīmiskās fizikas institūta direktoram un Ķīmijas fakultātes asociētajam profesoram Donātam Ertam, vēsta Izglītības un zinātnes ministrija.

I. Muižniekam apbalvojums piešķirts par izciliem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā, bet D. Ertam MK Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu nanozinātņu attīstībā Latvijā un aktīvu līdzdalību Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā. Tāpat Latvijas valdības augtākais apbalvojums piešķirts bobsleja izlases komandas galvenajam trenerim Sandim Prūsim par nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā; Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķei, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesorei, biedrības "Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija" prezidentei, habilitētajai ekonomikas doktorei Baiba Rivžai par valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV – "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (2014–2018)" rezultatīvo vadību; Ogres Valsts tehnikuma direktorei Ilzei Branteiapbalvojums pasniegts par izcilības veicināšanu profesionālajā izglītībā. Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK rīkojuma projektiem “Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu" un “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu" var iepazīties MK mājaslapā.

Dalīties

Saistītais saturs