Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļa un Lietišķās valodniecības centrs sadarbībā ar Romānistikas nodaļu aicina piedalīties ceturtajā starptautiskajā simpozijā „Valoda starptautiskai saziņai” (LINCS 2019), kas notiks no 2019. gada 11. līdz 12. aprīlim Latvijas Universitātē.

Tikšanās mērķis ir sapulcināt zinātniekus, praktiķus un jaunos pētniekus no dažādām valodniecības, literatūrzinātnes un kultūras jomām, lai radītu iespēju piedalīties diskusijās par valodas lomu starptautiskajā saziņā pasaulē. Simpozijs, kas tiek organizēts kā divu dienu starpdisciplināra konference, tiecas atklāt sasaisti starp zinātnes nozarēm, kas nodarbojas ar valodas lietojumu starptautiskajā saziņā un tās apguves izpēti, īpašu uzmanību pievēršot lingvistiskās kapacitātes veidošanai starptautiskajai, zinātniskajai un profesionālajai saziņai. Simpozijā tiks pārstāvētas šādas jomas: semantika, pragmatika, tekstu un korpusa lingvistika, diskursa analīze, valodu apguve, leksikoloģija, leksikogrāfija, mutvārdu un rakstveida tulkošana, literatūras un kultūras studijas. Simpozija darba valodas ir angļu, franču un spāņu. Vairāk informācijas simpozija LINCS 2019 mājaslapā.

Dalīties