Foto: Toms Grīnbergs

Pieteikšanās Nippona fonda Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas stipendijām pagarināta līdz 16. novembrim!

Stipendijas mērķi:
  • Ar multidisciplināru stipendiju programmu humanitārajās un sociālajās zinātnēs finansiāli atbalstīt izcilākos maģistrantūras un doktorantūras studentus – nākotnes līderus.
  • Veicināt uz zināšanām balstītu cilvēkresursu attīstību Latvijā.
  • Integrēt studijas un pētniecību, kā arī palielināt Latvijas Universitātes studentu iespējas izmantot vadošo pasaules universitāšu pieredzi.
  • Atbalstīt pretendentus, kas, pārspējot ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās, kultūras un citas robežas, veicina miera, labklājības un cilvēcības izplatību.
Stipendijai var pieteikties: Latvijas Universitātes humanitāro vai sociālo zinātņu studiju programmu maģistrantūras un doktorantūras studenti. Pieteikumi jāiesniedz papīra formātā līdz 2018. gada 1. novembrim LU Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, Raiņa bulv. 19, 136. kabinetā. Piesakoties stipendijai, jāiesniedz:
  • Pretendenta CV
  • Motivācijas vēstule (max. 2 lpp., norādot mērķi, plānotās aktivitātes un stipendijas izlietošanas mērķi)
  • 2 rekomendācijas
Nolikums Papildu informācija: LU ārlietu vadītāja Alīna Gržibovska, (LU galvenā ēka Raiņa bulvārī 19, 134. telpā vai zvanot pa tālruni 67033997).

Dalīties