Ziņas

  • Arhīvs

Doktorantūras skolas “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” vieslekcijas novembrī

LU līdzdarbojas studiju kursu par aprites ekonomiku un resursu efektīvu izmantošanu izstrādē

RLB savā 150 gadu jubilejā LU korim “Balta” pasniedz pateicības rakstu

LU asoc. prof. Dainai Andersonei piešķirts Triju zvaigžņu ordenis, Goda biedram Maksimam Jegorovam – Atzinības krusts

Doktoranti aicināti apmeklēt studiju kursu “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija”

LU volejbola nakts turnīrā nepārspēta paliek komanda “Princeses!”

"Studentu pietura" pētniecības līkločos - LU Lībiešu institūts un studiju maksas potenciālā celšana

Disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Edgars Paegle

FK Metta/Latvijas Universitāte izcīna otro uzvaru pēc kārtas un pakāpjas uz 6.vietu