Projekta mēķis

Projekta "Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai " mērķis ir izveidot starpnozaru jauno zinātnieku grupu Latvijas purvu bioloģiskās daudzveidības izpētes, resursu inovatīvas izmantošanas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanai; nodibināt purvu izpētes centru, izveidojot tā ietvaros 3 darbavietas. Projekta pētniecisko uzdevumu noteikšanas pamatā ir koncepcija par purvu duālajām funkcijām: no vienas puses, tie ir globāli nozīmīgas aizsargājamas ekosistēmas, bet no otras puses purvu kūdra ir tautsaimnieciski nozīmīgs resurss, kura racionālu izmantošanu ir nozīmīgi attīstīt. Līdz ar to projekta uzdevumi ietver:
  • Purvu bioloģiskās daudzveidības izpēti;
  • Purvu ūdenstilpju izpēti;
  • Purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo savienojumu izpēti un to izmantošanas inovatīvu risinājumu pētījumus;
  • Augsto un zemo purvu kūdras īpašību un izmantošanas iespēju izpēti;
  • Degradētu purvu kā mitrāju ekosistēmu atjaunošanas iespēju izpēti un rekomendāciju izstrādi.