Latviešu valodas un matemātikas izpratnības prognozes modeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiem skolēniem Latvijā

M. Raščevska
 

Projekta konkrētais mērķis (3 gadu pētījumam) ir noskaidrot, cik lielā mērā skolēnu latviešu valodas un matemātikas izpratību prognozē kognitīvo spēju, garīgās veselības un uzvedības faktori, mērīti ar atbilstošiem testiem, tos standartizējot. Lai sasniegtu šo mērķi vispirms bija jārada psihometrikas zinātnes kritērijiem atbilstoši 2 testi (atbilstoši 2007. gada pētījuma posma 1. plānotam uzdevumam):  latviešu valodas un matemātikas sasniegumu mērīšanai skolēniem no 1. – 12. klasei.  Līdz šim tādi Latvijā nav radīti.

Pirmo 4 mēnešu pētījuma gaitā tika radīti abu šo testu pirmie jeb paplašinātie varianti, kas satur 3 reizes vairāk uzdevumu nekā būs testa gala versijā. Šajā periodā tika turpināta arī WISC-IV un ABAS-II testu latviešu versijas pilotpētījuma datu apstrāde un analīze (dati ievākti iepriekšējā ES studentu prakšu projekta pētījumā) un izveidota stratificēta Latvijas skolēnu izlase testu standartizācijai. Kā arī tehniski tika gatavoti materiāli CBC aptaujas standartizācijai.

Sasniegtie rezultāti (produkti) 2007. gadā, ņemot vērā, ka projektam tika piešķirti 15% no plānotās summas:

  1. Latviešu valodas sasnieguma testa 1. versija.
  2. Matemātikas sasnieguma testa 1 versija
  3. WISC-IV testa 2. versija (darbs noslēgsies janvārī)
  4. ABAS-II testa 2. versija (darbs noslēgsies janvārī)

Nozīmība:

Pašreiz iegūtie rezultāti ir tikai starprezultāti un tie ir nozīmīgi un nepieciešami sekmīgai pētījuma turpināšanai. Kad pētījums tiks pabeigts varēs pirmo reizi Latvijā noskaidrot, kā Latvijas kultūrvidē regresijas modeļu ietvaros kognitīvās spējās, adaptīvā uzvedība un garīgā veselība prognozē sabiedrības izaugsmei nepieciešamo zināšanu apguvi (izpratību) - latviešu valodā un matemātikā, Līdz šim nebija gan legāli iegādāto un darbam zinātniski korekti sagatavotu psiholoģiskās izpētes instrumentu, gan latviešiem izstrādāto testu objektīvai akadēmisko sasniegumu mērīšanai vecuma diapazonā no 6.-18. gadiem.