Lentinula edodes audzēšanas barotnes ietekme uz sēņu bioķīmisko sastāvu

N. Matjuškova
 

Sēnes ir svarīgs biotehnoloģijas objekts, sakarā ar spēju ātri uzkrāt biomasu un producēt dažādas bioloģiski aktīvas vielas, utilizējot lignīna-celulozes atlikumus.

 

Sēnes šitakē

Lentinula edodes, kas izaudzētas laboratorijas apstākļos

 

Neskatoties uz plašajiem pētījumiem trūkst datu par sēņu bioķīmiskā sastāva izmaiņām atkarībā no sēņu audzēšanas  substrāta.

Audzēšanas barotnes bagātināšana ļaus izveidot jaunas pārtikas piedevas ar konkrētām bioloģiski aktīvām vielām, palielinātu polisaharīdu daudzumu, t.sk. lentinanu – pretvēža preparātu. Ar sēņu palīdzību var iegūt arī svarīgus mikroelementus( Se, Zn) biotransformētā formā.

Projekta īstenošanai 2007. gadā bija plānots novērtēt šitakē sēņu augšanu uz substrāta ar kakao čaumalu piedevu (dažādi celmi, barotnes, koncentrācijas). Kakao čaumalas, kuras ir konfekšu fabriku blakus produkts, ir vērtīga barotņu piedeva sēņu audzēšanai. Ar atomu absorbcijas metodi tika parādīts, ka  kakao čaumalas satur  Zn un Se daudzumā, kas pārsniedz tā daudzumu sēnēs. Sēņu audzēšana ar kakao čaumalu piedevu palīdzēja bagātināt sēnes ar Se.   Ar FT-IR spektrofotometru veicām ķīmisko analīzi  sēnēm izaudzētām standarta apstākļos.   Darba gaitā mēs pārbaudījām  dažādu celmu augšanu dažāda sastāva barotnēs ar kvantitatīvi atšķirīgu kakao čaumalu koncentrāciju. Iegūti interesanti dati par kakao čaumalu ietekmi  uz sēņu produktivitāti gan šķidrās, gan cietās barotnēs. Ja kakao čaumalu piedevas paaugstināja augšanas ātrumu sākot no 0,1%- 1% satura barotnē , bet tālāka kakao čaumalu piedevas satura paaugstināšana sēņu augšanu ietekmēja negatīvi. Šķidrā barotnē kakao čaumalu koncentrācijas paaugstināšana no 0,01%- 5%, deva ievērojamu sēņu  produktivitātes palielinājumu. Šīs parādības iemesli tiek pētīti. 

 

Iegūtie dati dod zinātnisku pamatojumu ieteikt lietot jaunu ar kakao čaumalām bagātināto substrātu sēņu audzēšanai. Projektā tiek iesaistīti LU studenti un  iegūtie rezultāti veidos eksperimentālo sadaļu bakalaura un  maģistra  darbu izstrādāšanai, lekciju kursu “Makromicētu biotehnoloģija” papildināšanai, studentu praktisko darbu pilnveidošanai. Piesaista studentu uzmanību aktuālām un praktiski nozīmīgām tēmām sēņu biotehnoloģijā.