Disertācijas "Cerību fenomenoloģijas aspekti" pabeigšana

M. Kūle

Doktorante I.Leitāne strādāja pie promocijas darba „Cerību fenomenoloģiskie aspekti” pabeigšanas, savākti materiāli un uzrakstītas nodaļas par E.Bloha, G.Marsela un J.Pīpera filozofiskajiem uzskatiem par cerību kā kultūras fenomenu un tā iekšējo subjektīvi eksistenciālo pārdzīvojumu, salīdzinātas sekulārās un reliģiskās nostādnes, veikts pētījums par mūsdienu katolicisma filosofijas specifiku. Uzrakstīts manuskripts zinātniskai publikācijai par G.Marsela filosofiju.