Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija, II etaps

F. Kraushar

2007. gada otrajā pusgadā tika sasniegti sekojoši rezultāti:

  • tika paaugstināts Āzijas zinātniskā institūta doktoru skaits,
  • tika padziļināta starptautiskā sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm gan Baltijas valstīs, gan Taivanā, gan arī Vācijā, konkrēti rezultāti tiks sasniegti šogad,
  • tika ievērojami uzlaboti Āzijas zinātniskā institūta pētniecības līdzekļi (īpaši zinātniska literatūra, tekstu avoti ķīniešu un japānu valodā),
  • rediģēšanas procesā ir starptautisks rakstu krājums sērijā Acta Universitatis Latviensis,
  • turpinās Franka Kraushāra pētījums (ir paredzēts to pabeigt 2008. gada gaitā),
  • sagatavota publicēšanai E. Taivānes monografīja,

J. Ešots veicis korāna zinātnisko tulkojumu; pārtulkotas Mekas sūras.

  • rediģēšanas procesā ir starptautisks rakstu krājums sērijā Acta Universitatis Latviensis, Orientālistika / Oriental
  • Franka Kraushāra pētījums 'Unsichtbare Wahrheit. Das Verborgene im Bild der klassischen Dichtung Chinas' (lv.: 'Neredzama patiesība. Slepenībā klasiskā Ķīnas dzejas ainā')
  • E. Taivānes monografīja 'Tibetan Vajrayana Anthropology' (lv.: 'Tibetiešu Vajrayanas antropoloģija')


Sun dinastījas klasiska dzejn ieka Su Ši (1036 - 1101 m.ē.) teksti (dzejoļi, kolofoni) paša dzejnieka rokrakstā.