Citokinīnu pārmaiņu izpēte asins serumā plaušu vēža pacientiem

U. Kopeika
 

Plaušu vēzis ir viena no biežākajām onkoloģiskajām slimības, kas raksturojas ar ļoti lielu mirstību. Gadā Latvijā novērojami apmēram 1200 jauni slimības gadījumi. Lai izvēlētos efektīvāko ārstēšanas metodi, ir jābūt precīzi zināmai audzēja formai un stadijai, to precizēšanai pašreiz ir jāveic invazīvas manipulācijas, kas ir dārgas un mēdz radīt dažādas komplikācijas. Nosakot citokīnu līmeni pacientu asins serumā, var spriest par audzēja dabu un izplatību, pēc ārstēšanas- laicīgi konstatēt audzēja recidīvu. Jau pašreiz pēc projekta pirmās daļas izpildīšanas vērojamas statistiski ticamas citokīnu līmeņa atšķirības plaušu vēža pacientiem un kontrolgrupas pacientiem. Taču daži mēneši ir pārāk īss laiks, lai izvērtētu plaušu vēža pacientu prognozi; pētījumi ir jāturpina, jo minētie plaušu vēža pacienti jānovēro dinamikā- kā citokīnu līmeņa pārmaiņas asins serumā korelē ar dzīvildzi, kā arī jāiesaista jauni pacienti. Minētā pētījuma turpināšana varētu radīt jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes. Piemēram, interleikīna -2 analogs jau tiek izmantots nieru vēža un melanomas ārstēšanā.