Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus ietekmējošie faktori pēc neatkarības iegūšanas

J. Ikstens
 

Projekta konkrētie mērķi bija:

 1. izveidot analītisku pārskatu par vēlēšanu pētījumiem Latvijā;
 2. nostiprināt kvantitatīvo pētniecības metožu pielietojumu vēlēšanu pētījumiem LU;
 3. veidot multidisciplināru pētnieku kopu, kas analizē vēlēšanu procesus Latvijā;
 4. izveidot elektroniskās datu bāzes, kas būtu izmantojamas ne tikai akadēmiskiem pētījumiem, bet arī studentu apmācībai;
 5. stiprināt saiknes ar ārvalstu pētniekiem un ieviest starptautiskajā zinātniskajā apritē datus par vēlēšanām Latvijā.

Projekta gaitā tika panākts būtisks progress visu šo mērķu sasniegšanā:

 1. Ir sagatavots rakstu krājuma „Founding elections in Latvia” manuskripts, kas pirmo reizi sniedz padziļinātu Latvijas autoru skatījumu uz valstij tik nozīmīgajiem politiskajiem notikumiem un kas tiks izdots sadarbībā ar vienu no ietekmīgākajiem Austrumeiropas politikas pētniecības centriem – Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung.
 2. Akadēmiskās darbības internacionalizācijas dimensiju stiprināja Oslo universitātes profesora Antona Stēna ieguldījums (1  nodaļa) minētā manuskripta tapšanā.
 3. Rakstu krājumā pirmās divas Saeimas vēlēšanas pēc neatkarības atjaunošanas aplūkotas multidiscipinārā perspektīvā, piesaistot politoloģijas, politiskās socioloģijas un komunikācijas ekspertus.
 4. Strādājot pie rakstu krājuma, tika veidots arī pārskats par Saeimas vēlēšanu izpēti.
 5. Ir uzsākta četru elektronisko datu bāzu veidošana, kas būs izmantojamas gan akadēmiskiem pētījumiem, gan arī pedagoģiskiem nolūkiem.
 6. Projekta īstenošanā tika iesaistīti gan studējošie, gan arī jaunie pētnieki.

Projekta īstenošanā identificētās problēmas:

 1. Ļoti, ļoti novēlots lēmums par finansiālo atbalstu projektam, kas saīsināja projekta īstenošanas termiņu un apgrūtināja projekta īstenotāju piesaisti.
 2. Projekta vajadzībām neatbilstošs līdzekļu sadalījums starp algu fondu un pakalpojumiem, kas nemaz netika mēģināts saskaņot ar projekta vadītāju.
 3. Grūtības panākt motivētu studentu līdzdalību datu bāzu veidošanā.

Nepietiekami līdzekļi pilnīgai iecerēto datu bāzu izveidei.