Latvijas Universitātes tēls - kāds tas ir, kā veidojas un kā tiek komunicēts

I. Austers

Pētījuma projekta pamatā bija pieņēmums, ka noteiktos apstākļos iespējama disharmonijas veidošanās starp vēsturisko LU tēlu sabiedrībā, priekšstatiem par LU tagad, kā arī negatīvajām un pozitīvajām studentu atsauksmēm. Katram studentam vai reflektantam ir izveidojies savs viedoklis (bieži vien – stereotipisks) par to, ko viņš sagaida no LU. Pirms pētījuma nebija zināms, kādi ir Latvijas sabiedrības kopumā, Latvijas vidusskolu skolnieku un skolotāju, kā arī pašas LU pasniedzēju un studentu sociālie priekšstati par LU, un kā tie tiek komunicēti.

Pētījuma gaitā, tika analizētas interneta diskusiju vietnēs notiekošās diskusijas par LU un Latvijas augstāko izglītību kopumā. Tāpat tika veikta Latvijas vadošo dienas laikrakstu analīze, lai sistemātiska veidā noskaidrotu, kā Latvijas publiskajā telpā veidojas LU tēls. Par pamatu šiem diviem pētījumiem tika ņemti rezultāti, kas tika iegūti projekta izpildes pirmā gada laikā, tas ir, tika izmantotas tās domāšanas dimensijas, kuru esamība tika noskaidrota reprezentatīvās Latvijas vidusskolnieku un viņu skolnieku aptaujās. Kā trešais projekta darbības virziens 2007. gadā bija iepriekšējā gadā savākto datu analīzes turpināšana, īpašu uzmanību pievēršot LU pasniedzēju un studentu viedokļiem un domām par LU.

Pētījumu rezultātā ir izveidota un aprobētas divas metodes viedokļu pētījumiem par LU un Latvijas augstākās izglītības sistēmu kopumā, ko iespējams izmantot atkārtotos pētījumos, lai novērtētu sabiedrības viedokļu izmaiņas dinamiku gan presē, gan interneta vidē.

Projekta nozīme LU studiju procesa kontekstā – darbs tika veikts izmantojot pamatā LU studējošos, tika papildināta studentu zinātniskā darba pieredze, tika uzlabota sadarbība starp LU fakultātēm (starp Psiholoģijas un Socioloģijas nodaļām). Tāpat pētījuma rezultātā ir iegūti dati, kuri izmantojami gan LU tēla, gan visas Latvija augstākā izglītības sistēmas sabiedrisko attiecību, reklāmas un mārketinga politikas izveidei un īstenošanai.