Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

 • Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)
 • Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrument izstrāde
 • Inovatīvu ekotoksikoloģijas metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvijas teritoriālajos ūdeņos
   
 • Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai
 • Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā
 • Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā
 • Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika
   
 • Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika
 • Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem
   
 • Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai
   
 • Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai
   
 • Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē
 • Zinātniskās grupas izveide unificētas satelītu lāzera tālmēra konstrukcijas izstrādei