Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Latvijas Universitātē