2.1.2.1.1. „Kompetences centri"

Projekta Nr.: 1.2.1.1/16/A/003

Projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”

Projekta mērķis: komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.

Finansējuma saņēmējs: SIA “Mašīnbūves kompetences centrs”

Pētījuma īstenotājs: Latvijas Universitāte

Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr. 2.7 „Silīcija bezdislokācijas monokristālu audzēšanas no pamatnes izpēte”

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra