Projekta nosaukums: Skuju kompleksas pārstrādes tehnoloģija augstas pievienotās vērtības ekstraktvielās

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/1

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 24 515 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 22 064 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2451 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:  LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Māris Kļaviņš

Projekta administratīvais vadītājs: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece Agnese Kukela

Projekta mērķis: Pētīt iespējas izstrādāt mežsaimniecības atkritumproduktu (egļu un priežu skuju) pārstrādes tehnoloģiju, pārvēršot tos augstas pievienotās vērtības produktos un tehnoloģijas tehniski ekonomiskais pamatojums

Projekta galvenie rezultāti: 1) Tehnoloģijas izmantošanas eksperimentālās izstrādes turpināšanu, sekmējot tās mērogošanu; 2) Tirgus analīze. Skuju pārstrādes produktu un tai izmantojamo tehnoloģiju tirgus analīze. 3) Aktivitāte  4. Projekta pieteikums. Projekta pieteikuma sagatavošana otrā posma finansējumam. Šī projekta sadaļa ietvers eksperimentālu pētījumu turpinājumu, lai sekmētu tehnoloģijas TRL līmeņa paaugstināšanu vispirms orientējoties uz ekstrakcijas stadijas ar CO2 izpētes turpināšanu.

Projekta īss kopsavilkums: Projekta ietvaros tiks pētītas iespējas izstrādāt skuju kompleksas pārstrādes tehnoloģiju. Skuju kompleksas pārstrādes tehnoloģija augstas pievienotās vērtības ekstraktvielās paredz veikt skujkoku skuju pārstrādi, tās iegūstot pēc mežu izstrādes. Pašlaik šie mežizstrādes atkritumprodukti tiek pamesti, to pārstrāde notiek ierobežotā apjomā, līdz ar to sekmējot ugunsnedrošības riskus, kaitēkļu vairošanos un izplatību, vai pārstrādi zemas pievienotās vērtības produktā – šķeldā. Izstrādātā tehnoloģija sekmēs mežsaimniecības atkritumproduktu (tā saucamā zaļeņa) pārstrādi, pārvēršot to augstas pievienotās vērtības produktos. Skujkoku skujas satur vairākas bioloģiski aktīvu vielu grupas (apskats par skuju sastāvā ietilpstošajām vielām pievienots pielikumā), kuras var iedalīt pēc to funkcionalitātes, vai fizikālajām īpašībām (molekulu polaritātes). No tirgū izmantojamu vielu viedokļa vērtīgākās vielu grupas ir ēteriskās eļļas, hlorofils, terpēni, steroli, polifenoli, prenoli un piedāvātās tehnoloģijas priekšrocība ir tāda, ka tiek nodrošināta ekstrakcijas procesa kombinācija ar ekstraktvielu frakcionēšanas procesu sekmējot tirgū pieprasītu, vērtīgu vielu grupu iegūšanu.