Projekta nosaukums: „Jauno audzēju mutāciju diagnostikas tehnoloģiju izstrāde un standartizācija, nodrošinot augsti kvalitatīvu audzēju biomarķieru pētniecību, diagnostiku un personalizēto ārstēšanu”
Projekta līguma numurs: 1.2.1.1/16/A/006
Projekta partneri: SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas kompetences centrs” (vadošais partneris)
Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.- 31.05.2018. (36 mēneši)
Projekta finansējums, LU daļa: 171353.00 EUR (ERAF 100683.25 EUR; LU  finansējums 70669.75 EUR)
Projekta zinātniskais vadītājs: LU Medicīnas fakultātes, asoc.prof. Sergejs Isajevs, e –pasts: sergejs.isajevs@lu.lv
Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e – pasts: laureta.busevica@lu.lv
Projekta īss apraksts:

Pētniecības projekts tiks īstenots Latvijas Universitātē sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcas (RAKUS) Patoloģijas Centru. Pētījumā tiks noteiktas audzēja gēnu mutācijas (amplifikācijas, translokācijas, delēcijas u.c.) Latvijas pacientu populācijā un izstrādātas un standartizētas tehnoloģijas šo mutāciju noteikšanai.

Projekta ietvaros tiks novērtētas piena dziedzera audzēja, ādas audzēja (melanomas), plaušu audzēja, kuņģa audzēja un kolorektāla audzēja molekulāras īpašības ar mērķi noskaidrot raksturīgas audzēja gēnu mutāciju kombinācijas, balstoties uz kurām iespējams izstrādāt un validēt metodes audzēju biomarķieru diagnostikai un personalizētai ārstēšanai.

Pētījumā iegūtie rezultāti ļaus izstrādāt un validēt izmaksu efektīvu audzēju mutāciju tehnoloģijas ar komercializācijas potenciālu izmantošanai klīniskajā praksē, industrijā un zinātniskajos pētījumos pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem.

Projektā paveiktais pa periodiem.

11.01.2017.-10.04.2017.

Pētījumā iekļauti 240 pacienti ( formalīnā fiksētie parafīnā ieguldītie audu paraugi) ar ļaundabīgajiem audzējiem (piena dziedzera audzējs-80 pacientes, ādas audzējs (melanoma)-40 pacienti, plaušu audzējs-55 pacienti, kuņģa audzējs-55 pacienti un kolorektālais audzējs)-10 pacienti. Izstrādāts pētījuma protokols pacientu iekļaušanai pētījumā. Uzsākta imūnhistoķīmiskā un fluorescences in situ hibridizācijas (FISH) izmeklešanas protokola izstrāde. Izstrādāta ārpakalpojuma tehniskā specifikācija.

 

11.04.2017.-10.07.2017.

Retrospektīvajā pētījumā tika iekļauti 80 pacienti ar ļaundabīgo audzēju -melanoma, 20 pacienti ar piena dziedzera audzēju un 50 pacienti ar kuņģa audzēju. Visiem pētījumā iekļautajām personām tika analizēti klīniskie un histopatoloģiskie rādītāji. Tiks novērtētas audzēja morfoloģiskās īpašības-audzēja diferenciācijas pakāpe, audzēja pTNM stadija, audzēja invazīvās augšanas raksturojums (invāzijas dziļums, invāzija limfvados, asinsvados, perineirālā invāzija), ka arī stromas un apkārtējo audu izmaiņas. Visiem pacientiem tika novērtēti dzīvildzes un bezrecidīva perioda rādītāji (1. aktivitāte). 20 pacientiem ar piena dziedzera audzēju ar FISH un CISH metodi audzēja šūnās tiks novērtēta HER2/neu amplifikācija (2. aktivitāte). Ar imūnhistoķīmijas metodi 20 pacientiem ar piena dziedzera audzēju tika novērtēta ER, PR, HER-2, Ki-67 un E-kadherīna ekspresija un 80 pacientiem ar ādas audzēju (melanoma) tiks novērtēta Ki-67 ekspresija (3. aktivitāte). Ir sagatavoti paraugi jaunās paaudzes sekvenēšanai (kopā 42 paraugi) (4 aktivitāte). Veikts klīnisko, histopatoloģisko un molekulārbioloģisko rādītāju apkopojums, datu statistiskā analīze par 80 pacientiem ar melanomu, 20 pacientiem ar piena dziedzera audzēju un 50 pacientiem ar kuņģa audzēju. (5. aktivitāte).

11.07.2017.-10.10.2017.

Projektā jau ir iekļauti 365 pacienti ar ļaundabīgajiem audzējiem (85 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 50 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 80 pacienti ar plaušu audzēju, 100 pacienti ar kuņģa audzēju un 50 pacienti ar kolorektālu audzēju). Tika analizēts audzēja morfoloģiskais raksturojums. Tika novērtēta audzēja morfoloģiskās īpašības-audzēja diferenciācijas pakāpe, audzēja pTNM stadija, audzēja invazīvās augšanas raksturojums (invāzijas dziļums, invāzijas limfvados, asinsvados, perineirālā invāzija), ka arī stromas un apkārtējo audu izmaiņas. Ar CISH un FISH metodi 100 pacientiem-melanomas (20 pacienti) , kuņģa audzēja (30 pacienti) un kolorektalā audzēja šūnās (50 pacienti) tika novērtētas BRAF, HER2/neu, C-met, EGFR un K-RAS mutācijas. 100 pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem (20 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 20 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 20 pacienti ar plaušu audzēju, 20 pacienti ar kuņģa audzēju un 20 pacienti ar kolorektālu audzēju) ar imūnhistoķīmiskajām metodēm tika novērtēta biomarķieru ekpsresija. 38 pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem ar jaunās paaudzes sekvenēšanas metodi tika novērtēts audzēja mutāciju spektrs.

11.10.2017.-10.01.2018.

Retrospektīvajā pētījumā tika iekļauti 290 pacienti ar ļaundabīgajiem audzējiem (50 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 30 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 60 pacienti ar plaušu audzēju, 120 pacienti ar kuņģa audzēju un 40 pacienti ar kolorektālu audzēju). Tika veikts audzēja morfoloģiskais raksturojums. Novērtētas audzēja morfoloģiskās īpašības-audzēja diferenciācijas pakāpe, audzēja pTNM stadija, audzēja invazīvās augšanas raksturojums (invāzijas dziļums, invāzijas limfvados, asinsvados, perineirālā invāzija), ka arī stromas un apkārtējo audu izmaiņas. Ar CISH un FISH metodi melanomas, kuņģa audzēja un kolorektalā audzēja šūnās tika novērtētas BRAF, HER2/neu, C-met, EGFR un K-RAS mutācijas. Ar imūnķīmijas metodi pacientiem ar piena dziedzera audzēju tiks novērtēta ER, PR, HER-2, Ki-67 un E-kadherīna ekspresija; pacientiem ar ādas audzēju (melanoma) tiks novērtēta Ki-67 ekspresija; pacientiem ar plaušu audzēju tiks novērtēta TTF-1, p63 ekspresija; pacientiem ar kuņģa audzēju tiks novērtēta HER-2 ekspresija un pacientiem ar kolorektālu audzēju tiks novērtēta Ki-67 ekspresija. Ar jaunās paaudzes sekvenēšanas metodi 18 pacientiem ar plaušu audzēju, 12 pacientiem ar melanomu, 17 pacientiem ar kolorektālu karcinomu, 20 pacientēm ar piena dziedzera audzēju un 20 pacienti ar kuņģa audzēju tika novērtētās audzēja somātiskās un epiģenētiskās mutācijas.

11.01.2018.-10.04.2018.

1. aktivitāte. Rezultāts-Pētījumā iekļauti 500 pacienti ar ļaundabīgajiem audzējiem. Visiem pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem (85 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 50 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 80 pacienti ar plaušu audzēju, 165 pacienti ar kuņģa audzēju un 100 pacienti ar kolorektālu audzēju). Tika analizēts audzēja morfoloģiskais raksturojums. Novērtētas audzēja morfoloģiskās īpašības-audzēja diferenciācijas pakāpe, audzēja pTNM stadija, audzēja invazīvās augšanas raksturojums (invāzijas dziļums, invāzijas limfvados, asinsvados, perineirālā invāzija), ka arī stromas un apkārtējo audu izmaiņas.

2. aktivitāte. Ar CISH un FISH metodi 100 pacientiem-melanomas (20 pacienti) , kuņģa audzēja (30 pacienti) un kolorektalā audzēja šūnās (50 pacienti) tika novērtētas BRAF, HER2/neu, C-met, EGFR un K-RAS mutācijas.

3. aktivitāte. Rezultāts-100 pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem (20 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 20 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 20 pacienti ar plaušu audzēju, 20 pacienti ar kuņģa audzēju un 20 pacienti ar kolorektālu audzēju) ar imūnhistoķīmiskajām metodēm tika novērtēta biomarķieru ekpsresija.

4. aktivitāte. Rezultāts-Pētījumā iekļauti 100 pacienti ar ļaundabīgajiem audzējiem - 20 pacienti ar plaušu audzēju, 20 pacienti ar melanomu, 20 pacienti ar kolorektālu karcinomu, 20 pacienti ar piena dziedzera audzēju un 20 pacienti ar kuņģa audzēju

5. aktivitāte. Ar analīzes informācijas sistēmu apkopotas biežākās mutācijas pacientiem ar piena dziedzera audzēju, ādas audzēju, plaušu audzēju, kuņģa audzēju un kolorektālu audzēju Latvijas populācijā (zinātība). Pacientiem ar melanomu 70% novērota BRAF mutācija, pacientiem ar kuņģa audzēju 20% novērojama HER-2/neu mutācija, pacientiem ar plaušu audzēju 32% novērojama EGFR mutācija un 60% ar kolorektālu audzēju novērojama K-RAS mutācija.

11.04.2018.-31.05.218.

5. aktivitāte. Izstrādāta tehnoloģija ļaundabīgo audzēju mutācijas novērtēšanai, kas pamatojas uz biomarķieru noteikšanu ar FISH, CISH un jaunās paaudzes sekvenēšanu.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Aktivitāte

Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts

Pacientu iekļaušana pētījumā. Audzēja morfoloģiskais rakturojums. Visiem pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem-85 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 50 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 80 pacienti ar plaušu audzēju, 165 pacienti ar kuņģa audzēju un 100 pacienti ar kolorektālu audzēju. Tika analizēts audzēja morfoloģiskais raksturojums. Tika novērtēta audzēja morfoloģiskās īpašības-audzēja diferenciācijas pakāpe, audzēja pTNM stadija, audzēja invazīvās augšanas raksturojums (invāzijas dziļums, invāzijas limfvados, asinsvados, perineirālā invāzija), ka arī stromas un apkārtējo audu izmaiņas.

 

Sasniegtais rezultāts

Pētījumā iekļauti pacienti (svaigi saldētais materiāls un formalīnā fiksētie parafīnā ieguldītie audu paraugi) ar ļaundabīgajiem audzējiem (piena dziedzera audzējs, ādas audzējs (melanoma), plaušu audzējs, kuņģa audzējs un kolorektālais audzējs). Aktivitātes rezultāts-pētījumā iekļauti pacienti; pētījuma protokols.

 

 2. Aktivitāte

 

Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts

Fluorescences in situ hibridizācijas (FISH) un hromogēnā in situ hibridizācijas (CISH) tehnoloģijas standartizācija un validācija biopsijas un operācijas materiālā pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem. Pētījumā tika iekļauti 250 pacienti ar ļaundabīgajiem audzējiem- 100 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 50 pacienti ar plaušu audzēju, kā arī pacienti ar melanomu (20 pacienti) , kuņģa audzēju (30 pacienti) un kolorektālu audzēju (50 pacienti). Ar FISH un CISH metodi piena dziedzera audzēja šūnās tika novērtēta HER2/neu amplifikācija, savukārt plaušu audzēja šūnās- novērtēta ALK mutācija, bet melanomas, kuņģa audzēja un kolorektalā audzēja šūnās novērtēta BRAF, HER2/neu, C-met, EGFR un K-RAS mutācija.

 

Sasniegtais rezultāts

Izstrādāts audu paraugu novērtēšanas un standartizācijas protokols fluorescences in situ hibridizācijas (FISH), hromogēnā in situ hibridizācijas (CISH), un jaunās paaudzes sekvencēšanas metodei. Sagatavotas prasības audu materiāla iegūšanai un uzglabāšanai turpmākai fluorescences in situ hibridizācijas (FISH), hromogēnā in situ hibridizācijas (CISH) un jaunās paaudzes sekvencēšanas testēšanai. (Zinātība).

Noskaidrotas biežākās mutācijas pacientiem ar piena dziedzera audzēju, plaušu audzēju, melanomu, kuņģa un kolorektālu audzēju.

 

3. Aktivitāte

 

Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts

Imūnķīmijas tehnoloģijas standartizācija un validācija izmantošanai biopsijas un operācijas materiālā pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiemTika sagatavotas prasības audu materiāla iegūšanai un uzglabāšanai imūnķīmijas tehnoloģijas standartizācijai un validācijai izmantošanai biopsijas un operācijas materiālā pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem. Uzdevums-pētījumā iekļauti 100 pacientus ar ļaundabīgajiem audzējiem (20 pacienti ar piena dziedzera audzēju, 20 pacienti ar ādas audzēju (melanoma), 20 pacienti ar plaušu audzēju, 20 pacienti ar kuņģa audzēju un 20 pacienti ar kolorektālu audzēju).Ar imūnķīmijas metodi pacientiem ar piena dziedzera audzēju tika novērtēta ER, PR, HER-2, Ki-67 un E-kadherīna ekspresija; pacientiem ar ādas audzēju (melanoma) tiks novērtēta Ki-67 ekspresija; pacientiem ar plaušu audzēju tiks novērtēta TTF-1, p63 ekspresija; pacientiem ar kuņģa audzēju tiks novērtēta HER-2 ekspresija un pacientiem ar kolorektālu audzēju tiks novērtēta Ki-67 ekspresija. Taču papildus projekta gaitā tika novērtēti daži papildus rādītāji-melanomas gadījumā-VEGF un BRAF, bet zarnu audzējiem tika papildus novērtēta K-RAS ekspresija.

 

Sasniegtais rezultāts

Izstrādāts imūnķīmijas audu paraugu novērtēšanas un standartizācijas protokols (Zinātība).

Noskaidrotas biežākās mutācijas pacientiem ar piena dziedzera audzēju, plaušu audzēju, melanomu, kuņģa un kolorektālu audzēju.

 

4. Aktivitāte

 

Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts

Jaunās paaudzes sekvenēšanas tehnoloģijas standartizācija un validācija izmantošanai biopsijas un operācijas materiālā pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem. Pētījumā tika iekļaut 100 pacienti ar ļaundabīgajiem audzējiem - 20 pacienti ar plaušu audzēju, 20 pacienti ar melanomu, 20 pacienti ar kolorektālu karcinomu, 20 pacienti ar piena dziedzera audzēju un 20 pacienti ar kuņģa audzēju. Tika izstrādāta tehnoloģija ļaundabīgo audzēju specifiskā apvidu selektīvai noteikšanai un izdalīšanai no formalīna fiskētiem parafīna ieguldītajiem audu paraugiem un sekojošā audzēja specifisko mutāciju noteikšanas tehnoloģija (jaunās paaudzes sekvenēšanas tehnoloģija), novērtējot specifiskās 325 audzēja mutācijas.

Tika veikta formalīnā fiksēto parafīnā ieguldītu audu paraugu mērķētā jaunās paaudzes sekvenēšana. Tika analizēti šādi gēni-ABL1, ABL2, ACVR1B, AKT1, AKT2, AKT3, ALK, AMER1, APC, AR, ARAF, AARFRP1, ARID1A, ARID1B, ARID2, ASXL1, ATM, ATR, ATRX, URKA, AURKB, AXIN1, AXL, BAP, BARD1, BLC-2, BCL2L1, BCL2L2, BCL6, BCOR, BCORRL1, BLM, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRD4, BRIP1, BTG1, BTK, C11orf30, CARD11, CBFB, CBL, CCND1, CCND2, CCND3, CCNE1, CD274, CD79A, CD79B, CDC73, CDH1, CDK12, CDK4, CDK6, CDK8, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2A, CNKN2B, CDKN2C, CEBPA, CDH2, CDH4, CHEK1, CHEK2, CIC, CREBBP, CRKL, CRLF2, R1B BRCA2 CIC , FANCE , GATA6 JUN,MPL, PDGFRB, RICTOR, SUFU, MRE11A, PDK1, RNF43, SYK , C17orf39, MYST3,AKT1, CREBBP, FANCF, AKT2, BRIP1, CRKL, FANCG, GLI1, KDM5A, MSH2, PIK3C2B, ROS1, TAF1, AKT3, BTG1, CRLF2, FANCL, ALK, BTK, CSF1R, FAS, GNA13, KDM6A, MTOR, PIK3CB, RUNX1, TERC,

GNA11, KDM5C, MSH6, PIK3CA, RPTOR, TBX3, FAM123B EMSY, CTCF, FAT1 ,GNAQ, KDR, MUTYH, PIK3CG, RUNX1T1 , TERT, FBXW7 CBFB CTNNB1, FGF10 , GNAS , KEAP1, MYC, PIK3R1, SDHA ,TET2, GPR124, KEL, PIK3R2, SDHB, TGFBR2, MYCL1, CBL CUL3 FGF14 GRIN2A KIT MYCN PLCG2 SDHC TNFAIP3 ARFRP1 CCND1 CYLD FGF19 GRM3 KLHL6 MYD88 PMS2 SDHD TNFRSF14 ARID1A CCND2 ARID1B CCND3 ARID2 CCNE1 DAXX FGF23 GSK3B KMT2A (MLL) NF1 POLD1 SETD2 TOP1 DDR2 FGF3 H3F3A KMT2C NF2 POLE SF3B1 TOP2A (MLL3) DICER1 FGF4 HGF KMT2D NFE2L2 PPP2R1A SLIT2 TP53 (MLL2) ASXL1 CD274 DNMT3A FGF6 HNF1A KRAS NFKBIA PRDM1 SMAD2 TSC1 ATM CD79A DOT1L FGFR1 HRAS LMO1 NKX2-1 PREX2 SMAD3 TSC2 ATR CD79B EGFR FGFR2 HSD3B1 LRP1B NOTCH1 PRKAR1A SMAD4 TSHR ATRX CDC73 EP300 FGFR3 HSP90AA1 LYN NOTCH2 PRKCI SMARCA4 U2AF1 AURKA CDH1 EPHA3 FGFR4 IDH1 LZTR1 NOTCH3 PRKDC SMARCB1 VEGFA AURKB CDK12 EPHA5 FH IDH2 MAGI2 NPM1 PRSS8 SMO VHL AXIN1 CDK4 EPHA7 FLCN IGF1R MAP2K1 NRAS PTCH1 SNCAIP WISP3 AXL CDK6 EPHB1 FLT1 IGF2 MAP2K2 NSD1 PTEN SOCS1 WT1 BAP1 CDK8 ERBB2 FLT3 IKBKE MAP2K4 NTRK1 PTPN11 SOX10 XPO1 BARD1 CDKN1A ERBB3 FLT4 IKZF1 MAP3K1 NTRK2 QKI SOX2 ZBTB2 BCL2 CDKN1B ERBB4 FOXL2 IL7R MCL1 NTRK3 RAC1 SOX9 ZNF217 BCL2L1 CDKN2A ERG FOXP1 INHBA MDM2 NUP93 RAD50 SPEN ZNF703 BCL2L2 CDKN2B ERRFI1 FRS2 INPP4B MDM4 PAK3 RAD51 SPOP ESR1 FUBP1 IRF2 MED12 PALB2 RAF1 SPTA1 BCOR CEBPA EZH2 GABRA6 IRF4 MEF2B PARK2 RANBP2 SRC ,FAM46C GATA1 IRS2 MEN1 PAX5 RARA STAG2 BLM CHD4 FANCA GATA2 JAK1 MET PBRM1 RB1 STAT3 u.c.

Papildus tika analizēti gēni specifiskajām pārmaiņām - ALK, BCL-2, BCR, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRD4, EGFR, ETV1, ETV4, ETV5, ETV6 FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, MSH2, MYB, MYC, NOTCH2, NTRK1, NTRK2, PDGFRA, RAF1, RARA, RET, ROS1, TMPRSS2, kā arī mikrosatelītu statuss un audzēja mutāciju uzkrašanās (tumor mutation burden, TMB).

 

Sasniegtais rezultāts

Ar jaunās paaudzes sekvenēšanas metodi, metodi noteiktas mutācijas pacientiem ar piena dziedzera audzēju, ādas audzēju, plaušu audzēju, kuņģa audzēju un kolorektālu audzēju Latvijas populācijā (pētījuma protokols).

 

5. Aktivitāte

 

Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts

Ar analīzes informācijas sistēmu apkopot biežākas mutācijas pacientiem ar piena dziedzera audzēju, ādas audzēju, plaušu audzēju, kuņģa audzēju un kolorektālu audzēju Latvijas populācijā (zinātība).Pētījumā iegūtie rezultāti ļaus izstrādāt, validēt un izvērtēt izmaksu efektīvās audzēja mutāciju tehnoloģijas ar komercializācijas potenciālu izmantošanai klīniskajā praksē, industrijā un zinātniskajos pētījumos pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem.

 

Sasniegtais rezultāts

Ņemot vērā jaunās paaudzes sekvenēšanas rezultātus, imūnhistoķīmijas un in situ hibridizācijas rezultātus, tika izstrādārs personalizētā ļaundabīgā audzēja audzēja tehnoloģija:

 • Piena dziedzera audzēja-panelis ar 16 specifiskajām mutācijām
 • Kuņģa audzējs-panelis ar 8 specifiskajām mutācijām
 • Melanoma-panelis ar 6 specifiskajām mutācijām
 • Plaušu audzējs-panelis ar 26 specifiskajām mutācijām
 • Zarnu (kolorektālais audzējs)-panelis ar 14 specifiskajām mutācijām

Minētā tehnoloģija ir komercializējama un rekomendējama audzēju specifisko mutāciju novērtēšanai slimību diagnosticēšanai un personalizētajai ārstēšanai.

   

Pētījuma rezultāts:

Projekta realizācijas rezultātā tika izstrādātas un validētas tehnoloģijas audzēja audu paraugu izmeklēšanai un biomarķieru noteikšanai, ka arī tika izstrādāta izmaksu un ekonomiski efektīvā tehnoloģija audzēju mutāciju noteikšanai, ko var izmantot agrīnai diagnostikā un personalizētajā terapija ar komercializācijas potenciālu. Šī tehnoloģija tika izstrādāta pacientiem ar piena dziedzera audzēju, plaušu audzēju, melanomu, kuņģa audzēju un kolorektālu audzēju.

Ņemot vērā jaunās paaudzes sekvenēšanas rezultātus, imūnhistoķīmijas un in situ hibridizācijas rezultātus, tika izstrādāta personalizētā ļaundabīgā audzēja diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģija:

 • Piena dziedzera audzēja tehnoloģija-panelis ar 16 specifiskajām mutācijām;
 • kuņģa audzējs-panelis ar 8 specifiskajām mutācijām;
 • melanoma-panelis ar 6 specifiskajām mutācijām;
 • plaušu audzējs-panelis ar 26 specifiskajām mutācijām;
 • zarnu (kolorektālais audzējs)-panelis ar 14 specifiskajām mutācijām.

Minētā tehnoloģija ir komercializējama un rekomendējama audzēju specifisko mutāciju novērtēšanai slimību diagnosticēšanai un personalizētajai ārstēšanai.

Projekta rezultāti sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un specializācijas šādas jomas attīstībā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija un šādām izaugsmes prioritātēm- Jaunu produktu un tehnoloģiju radīšana.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sniegts būtisks ieguldījums sabiedrības veselībā un onkoloģisko slimību diagnostikā un ārstēšanā, jo tika izstrādāts jauns produkts, kas ļautu agrīni diagnosticēt audzēju un efektīvāk izvēlēties atbilstošu ārstēšanu individuāli katram pacientam.

Sagaidāms, ka projekta rezultātam būs būtiska ietekme tautsaimniecībā, konkrēti - uz cilvēkresursu potenciālu Latvijā, jo ļaus savlaicīgi noteikt ļaundabīgu audzēju un nozīmēt atbilstošo izmeklēšanu vai ārstēšanu , vienlaikus izvairoties no nevajadzīgu izmeklējumu veikšanas. Piemēram, šobrīd Latvijā ar plaušu vēzi ik gadus saslimst ap 1000 iedzīvotāju, vairums saslimšanas gadījumu ir noteikti novēloti, kad nav iespējama efektīva ārstēšana. 5-gadu dzīvildze šīs slimības gadījumā nesasniedz 15% (2011. gadā diagnosticētajiem gadījumiem – 13,3%), taču agrīni atklātas slimības gadījumā izārstēšanās varbūtība vairākkārtīgi paaugstinās.

 

Jaunajai tehnoloģijai ir būtiska nozīme tautsaimniecībā. Pirmkārt, ieviešot modernās diagnostikas metodes, kas ļaus precīzi katram pacientam izvēlēties individualizētu ārstēšanu, tādējādi uzlabojot slimības prognozi, tiek iegūti papildus veselīgi nodzīvoti dzīves gadi un samazināti potenciāli zaudētie mūža gadi (PZMG). Novērtējot dzīves gadu naudas izteiksmē, rodas ekonomiskais ieguvums valstij no iegūtajiem dzīves gadiem. Turklāt, audzēja ārstēšanas izmaksu samazinājums saistāms ar savlaicīgi diagnosticētu slimību, kā rezultātā mainīsies audzēja pacientu sadalījums pa stadijām, palielināsies I un II stadiju pacientu skaits, samazināsies III un IV stadiju slimnieku skaits, kā rezultātā var samazināties ārstēšanas izmaksas. Projekta rezultātā tika izstrādāta jauna tehnoloģija potenciālam eksportam.

Diagnostiskās tehnoloģijas tiešās mērķgrupas ir šādas:

• stacionārās un ambulatorās ārstēšanas iestādes;

• farmācijas un IT uzņēmumi (piem., farmācijas uzņēmumi varētu būt ieinteresēti ražot reaģentus jaunās diagnostiskās gēnu mutāciju noteikšānas kitus, un IT uzņēmumi – iekļaut izstrādāto tehnoloģiju risinājumā vai pielāgot programmatūru konkrētam tirgum).

Netiešās mērķa grupas ir šādas:

 • vēža pacienti;
 • Medicīnas speciālisti, onkologi, ķirurģi, onkologi-ķīmijterapeiti, patologi, laboratorijas ārsti.
 • pacienti ar pirmsvēza slimībām
 • ģimenes ārsti, kas var nodrošināt risku grupu indivīdu skrīningu