LU Baltijas studiju centrs, saīsināti BSC, ir LU organizatoriski akadēmiska struktūrvienība, kas īsteno Baltijas jūras reģiona studijas, kordinē Latvijā Starptautiskās Baltijas Universitātes, ar centru Upsalas universitātē Zviedrijā, izglītības un pētnieciskās programmas. BSC sniedz iespēju, izmantojot modernākās studiju metodes, apgūt Baltijas jūras reģiona valstīm īpaši nozīmīgus starpdisciplinārus problēmorientētus studiju kursus: Baltijas jūras reģiona vide, Baltijas jūras reģiona tautas, Baltijas jūras reģiona ilgtspējīga attīstība un citus. BSC izveidots 1998. gadā.

Struktūrvienības vadītājs

Kristīne Āboliņa