Konkurss skolēniem “Noķer zvaigzni”

No «ZvD» 227. numura  SKOLU JAUNATNEI Jau vairāk nekā dekādi (kopš 2002. gada1) ik gadu Eiropas Dienvidu observatorija ESO kopā ar Eiropas Astronomijas izglītības asociāciju EAAE rīko konkursu skolēniem “Noķer zvaigzni” (Catch a Star). Lai piedalītos, ir jāiesniedz rakstisks ziņojums par kādu astronomijas tēmu – astronomisku objektu, parādību, novērojumiem, zinātnisku problēmu vai teoriju. Ziņojumiem jābūt līdz 5000 vārdu gariem un angļu valodā. To var sagatavot līdz pat trīs skolēnu grupa kopā ar grupas vadītāju, kas pats nav skolēns. Darbi jāiesniedz līdz 2015. gada 20. jūnijam, un uzvarētāji tiks izziņoti pēc 1. jūlija. Pirmo piecu vietu ieguvēji saņems oriģinālas balvas – ierāmētus debess objektu attēlus un iespēju veikt attālinātus novērojumus ar Roženas (“Rozhen”) observatoriju2 Bulgārijā vai diskutēt ar profesionāliem astronomiem videokonferencē. Plašāka informācija par konkursu ir atrodama tīmeklī šajā lapā – www.eaae-astronomy.org/catchastar/. ---------- 1 Sk. Bruņeniece A., Dudareva I. Eiropas astronomijas centrā. – ZvD, 2005, Vasara (188), 67.-68. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1334; http://www.lu.lv/zvd/2006/ziema/konkurssskoleniem/ 2 Par Roženas observatoriju sk. Petkova M., Božinova I. Starptautiskā vasaras skola Rozhen Bulgārijā. – ZvD, 2010, Vasara (208), 48.-49. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2733

Redakcijas kolēģija