Drīzumā LU Akadēmiskajā apgādā nāks klajā kolektīvā zinātniskā monogrāfija "Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē", kuras autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki, Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki, doktoranti un maģistranti.

Grāmata piedāvā pētījumu par Latvijas mediju ekoloģiju Covid-19 pandēmijas izraisītajā krīzes situācijā. Tā pamatā mediju ekosistēmas teorētiskās pieejas, kas ļauj raksturot medijus kā vidi – gan kā veselumu, gan kā tās elementu kopstruktūru un to savstarpējās attiecības. Grāmatā iekļauti pētījumi par mediju un sociālo tīklu informatīvo lomu, ekonomiku, medijpratību, reklāmu, digitālajām tehnoloģijām, reģionālajiem medijiem, sabiedrības noskaņojuma vadīšanu, ētiku, privātās telpas publiskajām performancēm, mājdzīvnieku mediatizāciju un daudziem citiem mediju darbības aspektiem Covid-19 pandēmijas radītajā krīzē. Atsevišķa nodaļa veltīta mediju darbības ārkārtas situācijās vēsturiskajai pieredzei. Kolektīvās monogrāfijas zinātniskās redaktores ir profesore Vita Zelče, emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane un asociētā profesore Marita Zitmane. Autoru kolektīvu veido asociētais profesors Ojārs Skudra, docents Viktors Freibergs, docente Klinta Ločmele, docente Zane Radzobe, docents Renārs Felcis, pētnieks Kaspars Zellis, doktora zinātniskā grāda pretendenti Laura Uzule, Raivis Vilūns, Velta Skolmeistere, Sanita Dubra, doktorante Elza Lāma, komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas absolventi Diāna Polgina un Sandis Sauka. Grāmatas māksliniece – Laura Veļa.

Grāmata veltīta pāragri mūžībā aizgājušā Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēka Rolanda Tjarves piemiņai.

Pētījums tapis, īstenojot Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo projektu programmas projektu “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze”. Grāmatas autoru komandu veido mācībspēki un pētnieki, doktoranti un maģistranti.

Dalīties