10. novembrī ne tikai atzīmējam Mārtiņdienu, bet tā ir svētku diena zinātniekiem. Pasaules zinātnes dienu, kas veltīta mieram un attīstībai, svin visā pasaulē, tiecoties satuvināt zinātnes prātus un sabiedrības izziņas kāri.

Pasaules zinātnes dienas 2022. gada tēma ir pamatzinātnes ilgtspējīgai attīstībai.

“Lai arī reizēm šķiet, ka ir kārtējā krīze un grūtības, zinātnieki no grūtībām nebaidās – ne tā pirmā krīze un droši vien ne tā pēdējā. Būsim optimisti, lai ar ko mēs saskarsimies, tāpēc strādāsim, meklēsim jaunus projektus, jaunus grantus. Būsim atjautīgi un izdomas bagāti!” vēl LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

LU ir zinātnes universitāte ar augstu starptautisko reputāciju. LU mērķis ir turpināt ceļu, lai sasniegtu augstāko zinātnes izcilības līmeni: nerims darbs studentorientētas izglītības un studiju vides attīstībā un mērķtiecīgi pieaugs LU iesaiste un ieguldījums Latvijas sabiedrībā. LU galvenā vērtība ir tās cilvēki, tāpēc Universitāte intensīvi veidos talantu attīstībai nepieciešamos darba nosacījumus un vidi; ilgtspējīga izaugsme būs caurviju princips visās darbības jomās. Uzmanības centrā nemainīgi būs akadēmiskā godīguma jautājumi un vērtīborientētas LU organizācijas kultūras nostiprināšana.

“Šogad mums ir labi panākumi zinātnē. Mēs esam Times Higher Education (THE) reitingā iekļuvuši jaunās pozīcijās, kurās līdz šim nebijām pārstāvēti – humanitārajās zinātnēs un mākslās, un arī datorzinātnē, tas ir brīnišķīgs panākums, kopā ar sociālajām zinātnēm un dabaszinātnēm, protams, arī veselības un medicīnas zinātnēm. Mēs esam pasaulē redzamāko universitāšu vidū, un, protams, mums vēl ir iespējas augt, un tas ir tikai labi,” uzsver LU rektors.

2021. gadā LU autori un līdzautori sagatavoja 3124 publikācijas, no kurām 80 % jeb 2502 ir zinātniskās publikācijas, tostarp monogrāfijas, nodaļas monogrāfijās, raksti vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos un konferenču ziņojumu krājumos. 57 % zinātnisko publikāciju ir saistītas ar STEM pētniecības virzienu, 33 % – ar sociālo zinātņu virzienu, 10 % – ar humanitāro zinātņu virzienu.

Scopus un Web of Science datubāzēs 2021. gadā tika iekļautas 1080 LU darbinieku publikācijas, no kurām 870 bija raksti starptautiskos zinātniskos žurnālos, 161 – vietējo un starptautisko konferenču materiālu krājumos, 56 – cita veida publikācijas. 76,6 % zinātnisko rakstu ir publicēti Q1–Q2 kvartiles zinātniskajos žurnālos.

Sākti arī 79 līgumpētījumi ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un uzņēmumiem.

Ko zinātniekiem nozīmē zinātne?

Pasaules zinātnes dienā LU pētnieki no dažādām nozarēm dalījās savās pārdomās, ko viņiem nozīmē zinātne.

Bez neražām neiztikt

Zināms, ka eksperiments nekad nesanāks ar pirmo reizi, varbūt pat ne ar otro, trešo, ceturto… Zinātnē, gluži tāpat kā citās nozarēs un ikdienas situācijās, gadās neražas. Taču no neražām, kuras visbiežāk radušās kļūdu dēļ, ir jāmācās – tās tikai palīdz augt, meklēt citus risinājumus un nepadoties.

Zinātnes kafejnīcā, kas pēc ilgāka pārtraukuma 24. novembrī atgriezīsies pie zinātnes entuziastiem, satiksies izcili Latvijas Universitātes zinātnieki, kuri dalīsies savos zinātnes neražas stāstos.

Tiekamies 24. novembrī plkst. 17.00 LU Akadēmiskā centra Dabas mājas foajē. Pie kafijas tases savos neražu stāstos dalīsies LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, kvantu fiziķis LU profesors Vjačeslavs Kaščejevs, literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece LU profesore Janīna Kursīte-Pakule un polārpētnieki Kristaps Lamsters un Jānis Karušs.

Dalīties

Saistītais saturs

Zinātnes kafejnīca atgriežas ar zinātnieku neražu stāstiem
24.11.2022.

Zinātnes kafejnīca atgriežas ar zinātnieku neražu stāstiem

LU dalība starptautiskos vides ilgtspējas veicināšanas projektos
10.11.2022.

LU dalība starptautiskos vides ilgtspējas veicināšanas projektos