© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

5.–9. septembrī Latvijas Universitātē notika Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra, muzeja “Ebreji Latvijā” un ASV Holokausta Memoriālā muzeja organizēta starptautiska konference “Austrumeiropas DP (pārvietotās personas), bēgļi un karagūstekņi Holokausta laikā un pēc tā” (Eastern European Displaced Persons, Refugees, and POWs during and after the Holocaust). Pasākuma partneru vidū bija arī Arolsenas arhīvs (Arolsen Archives, Vācija), Yad Vashem (Izraēla), Yahad in Unum (Francija) u.c. šajā jomā starptautiski pazīstamas organizācijas.

Konferences gaitā vairāk nekā 18 pētnieki no dažādām valstīm (tostarp, Latvijas, ASV, Vācijas, Izraēlas u.c.) dalījās savos atklājumos, aplūkojot konferences tematikas dažādos aspektus. Tika diskutēts par mūsdienu pieejām darbā ar Otrā pasaules kara laika avotiem, sevišķi par iespējām darbā ar tekstiem – dienasgrāmatu, vēstuļu un memuāru naratīviem. Uzmanība pievērsta arī lokālās atmiņas problemātikai un jautājumiem, saistītiem ar mūsdienu komemorācijas praksēm deportāciju un masveida slepkavību vietās, Holokausta un Otrā pasaules kara pieminekļiem notikumu reprezentācijas un pieredzes refleksijas kontekstā. Konferencē skarti arī pēckara migrācijas jautājumi un to ietekme uz Otrā pasaules kara notikumu naratīvu transformāciju.

Atsevišķā sesijā tika prezentēti Austrumeiropas DP, bēgļu un karagūstekņu tematikai veltītie jaunie pētnieciskie izdevumi un projekti.

Pasākuma programma

Dalīties